Numărul instituțiilor preșcolare sunt în continuă creștere în ultimii ani. Comparativ cu 2017 acesta s-a majorat cu aproape 2%, iar din 2010 se înregistrează o ascensiune de 7,5%. Totodată, a crescut și numărul copiilor ce frecventează grădinițele. Anul trecut au fost înrolați în instituții peste 149, 5 mii de persoane, fiind în creștere cu circa 15% comparativ cu anul 2010, scrie AGORA.md.

Instituții de educație timpurie

Către sfârșitul anului 2018 în țară funcționau 1484 instituții de educație timpurie. Dintre ele, 835 au statut de creșă-grădiniță, 541 – grădinițe, 83 – școli-grădinițe, 23 – centre comunitare și 2 creșe. Din total instituții de educație timpurie 15 instituții sunt cu forma de proprietate privată.

Contingentul de copii din educația timpurie

Numărul copiilor înscriși în instituțiile de educație timpurie în anul 2018 a constituit 149,5 mii persoane, prezentând practic nivelul anului precedent și fiind în creștere cu circa 15% comparativ cu anul 2010. Ponderea copiilor în mediul urban a constituit 47,4%. Puțin peste jumătate dintre copiii înscriși în grupele de educație timpurie au fost băieți. În același timp, comparativ cu anul 2010 înrolarea copiilor în instituțiile preșcolare a crescut în ansamblu pe țară cu 8,6%.

Distribuția pe vârste

Se observă preponderența copiilor cu vârsta de patru ani – 23,0%. Ponderea copiilor de cinci ani este de 22,6%, de șase ani – 21,3%, iar de trei ani – 21,0%. Ponderea copiilor cu vârsta de până la doi ani (cuprinși cu educație antepreşcolară) reprezintă 10,9%, iar a copiilor în vârstă de șapte ani și peste – 1,2%.

În același timp, la o sută de locuri în instituțiile de educație timpurie din țară reveneau, în anul 2018, 85 de copii. Numărul mediu de copii la o sută de locuri în instituțiile din mediul urban a fost de o sută de persoane, iar în mediul rural – 75 de persoane.

Cele mai înalte valori ale acestui indicator s-au înregistrat în mun. Bălți – 115 copii, mun. Chișinău – 103 de copii și UTA Găgăuzia – 101 de copii, iar cel mai puțin solicitate au fost grădinițele din raionul Leova, unde valoarea acestui indicator este de 48 copii la o sută de locuri, arată datele furnizate de Biroul Național de statistică.

Copii cu necesități speciale

Pentru copiii cu necesități speciale în țară funcționează opt instituții specializate cu 47 grupe. Totodată, în cadrul a cinci instituții cu destinație generală funcționează zece grupe cu destinație specială. Numărul copiilor cu necesități speciale din aceste instituții a fost de 888 persoane, în anul 2018, cu circa 25,8% mai puțin față de anul 2017. Majoritatea acestor copii fac parte din grupa de vârstă trei ani și peste și sunt cuprinși cu educație preșcolară (94,5%). Din totalul copiilor cu necesități speciale 41,8% sunt cu dereglări de vorbire, 22,1% – cu dereglări de vedere și 14,8% – cu dereglări de intelect.

Foto titlu: Natalia Gîrbu