Curtea Constituțională a stabilit ieri că indemnizațiile de maternitate vor putea fi recalculate dacă au fost comise erori la stabilirea lor. Sesizarea a fost depusă depusă în martie 2017 de către avocatul reclamantei, care se află în proces de judecată la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, cu Casa Națională de Asigurări Sociale.

Autorul sesizării a susținut că erorile de calcul admise la stabilirea indemnizaţiilor de asigurări sociale şi imposibilitatea recalculării acestora în temeiul normelor contestate încalcă dreptul la asistență și protecție socială şi maternitate consfințite prin articolelor 47, 49 şi 50 din Constituție.

Curtea a recunoscut în hotărârea sa constituțional articolul 7 alin. (17) din Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale și pct. 89 din Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, în măsura în care interdicţia recalculării indemnizaţiilor de asigurări sociale stabilite nu este aplicabilă în cazul comiterii unor erori la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiei.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Sursa: Agora.md