Începând cu data de 23 martie 2021, intră în vigoare noile măsuri pentru prevenirea şi controlul infecţiei COVID-19 la traversarea frontierei de stat. Astfel, pentru a intra în țară, va fi nevoie de a prezenta rezultatul negativ al testului PCR COVID-19, efectuat cu cel mult 72 ore înaintea îmbarcării sau intrării pe teritoriul Republicii Moldova. Confirmarea trebuie să fie prezentată în una din limbile: română, engleză, franceză sau rusă, menționează Agora

Potrivit Poliției de Frontieră, termenul de 72 ore va fi calculat de la ora efectuării testului indicată în actul confirmativ. Testul nu va fi obligatoriu pentru cei care au fost vaccinați împotriva COVID-19.

Persoanele care nu vor deţine rezultatul negativ al testului vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile. În cazul minorilor de până la 14 ani, fişa epidemiologică şi declaraţia pe propria răspundere este completată şi semnată de reprezentantul legal.

Excepţii de la noile prevederi au fost stabilite și pentru copiii cu vârsta mai mică sau egală cu cinci ani, conducătorii auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport de marfă, pentru persoanele care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, pentru elevii/studenţii care merg zilnic la studii pe teritoriul statelor vecine sau pe teritoriul Republicii Moldova, lucrătorii transfrontalieri, posesorii paşapoartelor diplomatice, precum și pentru persoanele care se află în tranzit.

Potrivit autorităților, persoanele care sunt în regim de carantină, ca urmare a intrării în țară, pot întrerupe acest regim, după a 10-a zi, dacă efectuează un test PCR COVID-19, iar rezultatul acestuia este negativ.