Esenia C. Steckmest, consulul onorific al Republicii Moldova în Regatul Norvegiei, activează în domeniul juridic de 17 ani, dintre care opt în această ţară scandinavă. A absolvit Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de drept, iar apoi a făcut studii de business şi management în Sogndal. În prezent, desfăşoară şi diverse activităţi de voluntariat.

Regatul Norvegiei se remarcă datorită unui nivel înalt al democraţiei, al bunăstării şi prosperării cetăţenilor, al practicilor bune, inclusiv în domeniul justiţiei, demne de urmat de alte ţări, inclusiv de Moldova. Îndeosebi sunt căutate şi apreciate expertizele elaborate de specialiştii norvegieni. În anul 2007, guvernele celor două ţări au semnat un Memorandum de înţelegere, având ca scop primordial promovarea supremaţiei legii. Prin intermediul Misiunii Norvegiene de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova – NORLAM (www.norlam.md), specialiştii norvegieni: judecători, procurori, jurişti din cadrul poliţiei, administratori ai penitenciarelor şi avocaţi, acordă sprijin ţării noastre şi contribuie direct la consolidarea instituţiilor de drept. Acest program reprezintă şi un suport important pentru autorităţile Moldovei, în eforturile de integrare europeană. Ceea ce poate fi preluat cu siguranţă de la norvegieni este profesionismul, integritatea, responsabilitatea, implicarea totală şi munca în echipă. Am o admiraţie deosebită pentru managementul bun al multor instituţii publice norvegiene. Multe lucruri sunt foarte bine gândite, funcţionează eficient, există un management bun al timpului şi o cooperare constructivă între diferite instituţii, iar anual se observă o îmbunătăţire a calităţii serviciilor prestate.

Un exemplu elocvent, în acest sens, vizează procedura de eliberare a certificatului de naştere în Norvegia. Informaţia despre naşterea copilului este expediată de maternitate direct Administraţiei fiscale – Skatteetaten, care deţine un registru unic. În cazul în care, copilul s-a născut în afara spitalului, fără medic sau moaşă, obligaţia de a informa instituţiile abilitate revine mamei. Skatteetaten atribuie copilului numărul de identificare şi expediază mamei un document prin care solicită numele. Mama anunţă numele copilului, iar tata acordă consimţământul. După aceasta, mama/părinţii primesc certificatul de naştere prin poştă. Toată procedura este efectuată electronic.

Ca să comparăm lucrurile, o să mă refer la o experienţă neplăcută, personală, pe care am avut-o la obţinerea certificatelor de naştere în Moldova. La oficiul stării civile am stat „la coadă” o oră pentru a depune cerere, însoţită de un set de acte. Taxa de stat am achitat-o la o bancă într-un alt local, unde la fel am aşteptat mai mult timp. Am revenit la oficiul stării civile unde am stat din nou „la coadă”, o oră, ca să depun dovada achitării, deoarece era pauza de masă. În final, la eliberarea certificatelor de naştere, care a avut loc în altă zi (unde am aşteptat din nou) am constatat, cu stupoare, că la rubrica „naţionalitatea părinţilor” era indicat „datele lipsesc”, iar în plus lipsea semnătura şi numele complet al funcţionarului care a eliberat documentul.

Ca să funcţioneze eficient justiţia trebuie să fie independentă. Consider că nu este suficient doar să ajustăm cadrul legislativ intern la standardele europene, dar este necesar să ne debarasăm de modelul sovietic de a face justiţie, de a guverna ţara, trebuie să lucrăm şi să gândim altfel, aşa cum procedează statele democratice şi prospere. Trebuie de acordat funcţionarilor mai multă independenţă în luarea deciziilor. Buna funcţionare a justiţiei presupune încrederea cetăţeanului în stat, în funcţionari, iar pentru aceasta ei trebuie să fie atât profesionişti buni, cât şi integri. „Integritatea fără cunoştinţe este fragilă şi inutilă, iar cunoştinţele fără integritate sunt periculoase” (Samuel Johnson).

Sper la schimbări calitative în sectorul justiţiei din Moldova, deoarece dacă a fost posibil aceasta în Norvegia, cred că va fi posibil şi în Moldova, mai este nevoie de multă voinţă şi perseverenţă.

Lilia Zaharia

Foto din arhiva personală

P

Distribuie articolul: