Deși învățământul online a devenit obligatoriu în această perioadă, la nivel național există un număr considerabil de copii care nu au acces la internet și nici nu dispun de tehnologii informaționale necesare pentru a participa la astfel de lecții. Grupul părinților Solidari îi îndeamnă pe toți să semneze o PETIȚIE, intitulată: „Asigurați procesul de învățare la distanță pentru toți elevii!”. Iată ce se menționează în aceasta.

„Potrivit sondajului „U-Report”, efectuat de CNTM la sfârșitul lunii martie 2020, la care au participat 5247 de tineri din toate regiunile țării, 45% din cei intervievați au menționat că cunosc elevi care nu au acces la tehnologii informaționale și/sau internet și nu pot participa la lecțiile online.

Potrivit BNS, în 2018, înzestrarea gospodăriilor cu calculatoare era de 62% în mediul urban și 42% în mediul rural. Totodată faptul că o familie unde sunt 2 sau mai mulți elevi dispune de un singur calculator, de asemenea poate fi considerată o barieră. Mai mult, portivit datelor ANRCETI, de acces la Internet fix în bandă largă dispuneau 48,7% de gospodării, dintre care 61% erau din mediul urban şi doar 39% – din mediul rural. Astfel, există o discrepanță substanțială între localitățile urbane și cele rurale privind accesul la internet care ar permite desfășuarea lecțiilor în regim online.Potrivit BNS, tinerii cu vârsta cuprinsă între 6-19 ani constituie 531.000, 64% fiind în mediul rural. Accesul limitat la tehnologii informaționale și internet, în special în localitățile rurale, este un obstacol important în asigurarea educației la distanță pentru toți elevii. Prin urmare, unui număr considerabil de elevi nu le este asigurat accesul la procesul educațional on-line, fie din cauza costului ridicat al serviciului de internet, fie din cauza lipsei infrastructurii/echipamentelor.

După o perioada în care au fost privați de dreptul la educație și nu au avut acces la activitățile de studiu a materiilor curriculare sub îndrumarea unui cadru didactic, elevii din categoria menționată vor avea dificultăți atunci când vor reveni în clase, existând riscul că reușita lor ulterioară va fi afectată în mod semnificativ”, se menționează în petiție.

Iată care sunt solicitările petiției, adresate către Guvern (Prim-Ministru și Ministrul Educației):

1. Identificarea numărului de copii care, începând cu 11 martie 2020, nu au avut acces la învățământul online / la distanță.

2. Asigurarea accesului la platformele digitale pentru toți elevii și prezentarea unor măsuri concrete privind finalizarea acestui anului școlar, astfel încât anumite categorii de elevi să nu fie discriminate.

3. Efectuarea achizițiilor/dotării cu tehnică de calcul în regim de urgență pentru toți elevii, care nu au acces la internet și nici nu dispun de tehnologii informaționale necesare pentru a participa la la  lecțiile on-line.

4. Asigurarea unui proces educațional eficient  pe platformele digitale pentru învățământul la distanță.