Ambasada SUA la Chişinău are plăcerea de a anunţa o competiţie deschisă pentru obţinerea unui grant în cadrul programului de granturi Fondul Ambasadorilor pentru Conservarea Culturală pentru anul 2016.

Fondul Ambasadorilor a fost întemeiat de Congresul SUA în 2001, cu scopul de a ajută ţările eligibile din toată lumea la salvgardarea propriului patrimoniu cultural şi să demonstreze respectul SUA pentru varietatea de culturi din toată lumea. Anul trecut mărimea granturilor a variat între $32,500 şi $200,000. Suma maximă a unui singur grant este de $200,000.

Data limită de depunere a proiectelor în limba engleză la Ambasada SUA la Chişinău este ora 17:30, marți, 12 ianuarie 2016. Câştigătorii vor fi anunţaţi în primăvara-vara anului 2016.

Fondul Ambasadorilor finanţează proiecte de salvgardare a patrimoniului cultural în următoarele trei categorii:

A)   MONUMENTE DE CULTURĂ, care includ edificii istorice şi situri arheologice.

Proiectele în această categorie pot include, de exemplu, conservarea unui edificiu antic sau istoric, salvgardarea unui sit arheologic, sau documentarea unor situri culturale într-o regiune cu scopul salvgardării;

B)   OBIECTE CULTURALE ŞI COLECŢII de la un muzeu, sit, sau instituţie similară, care includ obiecte arheologice şi etnografice, picturi, sculpturi, manuscrise şi necesități muzeale generale de conservare.

Proiectele din această categorie pot include, de exemplu, conservarea unui obiect sau colecţie de obiecte, evaluarea gradului de degradare şi elaborarea strategiei de conservare a unei colecţii, inventarierea unei colecţii cu scopul conservării și protecției, crearea unor ambianţe sigure pentru păstrarea sau expunerea colecţiilor, sau instruirea specializată pentru îngrijirea şi păstrarea colecţiilor.                  

C)   FORME DE EXPRESIE CULTURALĂ TRADIŢIONALĂ, care includ muzica tradiţională, limbile indigene, și meşteşugurile.

Proiectele în această categorie pot include documentarea şi înregistrarea video şi audio a formelor tradiţionale de muzică şi dans cu scopul diseminării ca mijloc de studiere şi salvgardare sau suport pentru instruirea în domeniul salvgardării artelor sau meşteşugurilor tradiţionale pe cale de dispariţie.


 

PRIORITĂŢILE DE FINANŢARE PENTRU COMPETIŢIA 2016: Proiectele care vor întruni unul sau mai multe din următoarele criterii vor primi atenţie specială:

A. Suportul direct al angajamentelor SUA in cadrul unui tratat sau acord bilateral, precum acorduri de protejare a proprietății culturale;

B. Sprijin pentru salvgardarea siturilor incluse în lista patrimoniului mondial;

C. Susținerea reducerii riscurilor și a pregătirii în caz de calamitate pentru siturile culturale și colecțiile aflate în zone de activitate seismică activă și alte zone expuse riscului unor dezastre; şi

D. Implicarea femeilor, tineretului sau a comunităţilor dezavantajate.

Detalii suplimentare, pe moldova.usembassy.gov.

Foto: facebook.com/U.S.EmbassyMoldova

Distribuie articolul: