Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi, care şi-a stabilit ca obiectiv principal de activitate revigorarea tradiţiei populare specifice zonei de sud a Moldovei, organizează în perioada 6-8 octombrie 2023 Festivalul „Acasă peste Prut”, o manifestare etnoculturală complexă care îşi propune să creeze un prilej de exprimare a datinilor şi obiceiurilor străvechi într-un mod nou, pentru a valorifica şi prezenta tot ce au România şi Republica Moldova mai trainic şi autentic în arta tradiţională a generaţiilor trecute.
Astfel, pe lângă reprezentanţii satelor şi ansamblurilor folclorice locale, vor fi prezenţi la Galaţi şi iubitori ai obiceiurilor strămoşeşti de peste Prut, din Republica Moldova.
Festivalul „Acasă peste Prut” va lua forma unui alai al satelor pe străzile oraşului Galaţi, adus în scenă într-o atmosferă de sărbătoare, animat de cântece şi dansuri populare, iar spre încântarea publicului, printre cei prezenţi la festival, se vor număra şi mult-iubiţii meşteri populari, motiv pentru care circulaţia autovehiculelor pe str. Prelungirea Domnească, de la Hotel Mercure până în dreptul fântânii „Fata pe Valuri”, va fi sistată de vineri, 06.10.2023 ora 14:00, până duminică, 08.10.2023, ora 22:00.

Evenimentul face parte din seria de activităţi culturale organizate în cadrul proiectului „TRECUTUL ARE UN NOU VIITOR” – Cooperare transfrontalieră pentru valorificarea patrimoniului cultural în Galaţi, România, şi Hînceşti, Republica Moldova, finanţat prin Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014-2020 şi implementat de Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, în calitate de beneficiar lider, împreună cu Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, România, informează Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi.

Distribuie articolul: