O nouă disciplină va putea fi studiată din toamnă în liceele din Republica Moldova. Opțional, elevii vor putea învăța despre domeniul proprietății intelectuale. Elevii vor putea studia despre conceptul proprietății intelectuale, obiectele proprietății industriale și principiile protecției lor, obiectele dreptului de autor și drepturilor conexe, administrarea și valorificarea proprietății intelectuale, precum și despre respectarea drepturilor de proprietate intelectuală și combaterea fenomenelor de contrafacere și piraterie. 

Proprietatea intelectuală se referă la creațiile minții: invenții (brevete), opere literare și artistice, simboluri, nume, imagini, design, utilizate în activități comerciale. Deținătorul proprietății intelectuale poate controla și trebuie răsplătit pentru uzul acesteia.

Dreptul de autor (Copyright) include lucrări literare și artistice precum romane, poeme, piese de teatru, jocuri, filme, opere muzicale, situri web, picturi, fotografii, sculpturi, design arhitectural, etc. Drepturile conexe includ drepturile artiștilor apărute ca urmare a interpretării , drepturile legate de înregistrările efectuate de producătorii de fonograme și drepturile apărute ca urmare a emisiei programelor de radio și televiziune.

Proprietatea industrială include brevete de invenție (patente), mărci și indicații geografice, desene și modele industriale, topografii pentru produse semiconductoare, ne explică eucopyright.com.

Elevii din clasele X-XII, profil real și umanist, care vor dori să studieze cursul „Introducere în proprietatea intelectuală”, în anul de studii 2017-2018, vor trebui să aleagă această disciplină din lista orelor opționale aprobate de Consiliul Național pentru Curriculum și publicate pe pagina web a Ministerului Educației. Oferta disciplinelor opţionale va fi propusă elevilor în luna mai.

Sursa: agepi.gov.md