În ajunul „Zilei Internaționale a Femeii”, USAID Moldova a prezentat istoriile a două femei active, care au ales să muncească acasă și aduc schimbarea în localitățile de baștină cu suportul proiectului Activități USAID Leader. Acesta este co-finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone și implementat de Solidarity Fund PL în Moldova.

Femei care aduc schimbarea. Cunoașteți istorii de succes ale beneficiarelor proiectului Activități USAID LEADER.

Conceptul principal al abordării LEADER presupune că activitățile de dezvoltare sunt mai eficiente dacă sunt decise și implementate la nivel local și implică proceduri transparente.

Principalii actori ai abordării LEADER sunt așa-numitele Grupuri de Acțiune Locală (GAL-uri), care sunt formate de satele învecinate și reprezintă parteneriate locale dintre primării, asociațiiși antreprenori.

Natalia Calmîș și-a eficientizat munca datorită procurării unui sistem de picurare modern

În cadrul proiectului Activități USAID LEADER a fost creat GAL-ul „Lunca Bîcului” din raionul Strășeni. Unul dintre proiectele selectate de acest GAL pentru co-finanțare aparține Nataliei Calmîș, deținătoarea unei sere de flori din satul Pănășești, r.Strășeni. Cu 22.451 de lei – fonduri din partea GAL-ului și 16.966 delei – contribuție proprie, Natalia a reușit să procure un sistem de picurare automatizat, care ușurează procesul de udare a florilor.

„Din 2010 am început afacerea de familie prin crearea unei sere cu flori, destinate comercializării. În ciuda concurenței, această activitate aduce multă fericire familiei noastre. Din dorința de a ne dezvolta și de a rămâne să muncim acasă, în 2019 am aplicat la un proiect și am obținut co-finanțare pentru a achiziționa sistemul de picurare. Munca noastră s-a ușurat acum”, povestește beneficiara proiectului, Natalia Calmîș.

Xenia Marcov, Coordonator de Proiect, Activități USAID LEADER a dezvăluit: „Abordarea LEADER ține de dezvoltarea economică a zonelor rurale, ceea ce presupune în primul rând, susținerea de către GAL-uri a agenților economici. Cel puțin 50% din granturile oferite de GAL sunt direcționate către antreprenori, susținerea unor micro-afaceri la nivel local sau deschiderea de start-upuri mici. GAL-urile facilitează înregistrarea noilor entități economice, iar suma alocată către domeniul privat în anul 2019 de către GAL-urile existente în RM constituie cca. 5 500 000 MDL”

Dorina Chiosa și Maria Manoli au schimbat viața comunității din Zubrești

A doua istorie de succes este despre Dorina Chiosa, o tânără mamă din satul Zubrești, r. Strășeni, care se implică activ în dezvoltarea comunității. Cu suportul Primăriei în valoare de 33.846de lei și cu 29.250 de lei alocați de GAL-ul „Lunca Bîcului” a fost renovat și au dotat cu cele necesare Centrul de resurse pentru tineri, acesta devenind acum un loc atractiv și frumos amenajat pentru desfășurarea diverselor activități pentru localnici.

„Mai întâi am participat la instruiri și mentorat în elaborarea strategiei GAL-ului. Acolo am aflat despre multitudinea de posibilități de a dezvolta localitățile membre. Astfel, împreună cu Asociația de Băștinași și Primăria am trasat trei obiective de dezvoltare a localității noastre: diversificarea activităților și produselor agricole, amenajarea infrastructurii publice și a spațiilor verzi și dezvoltarea sectorului asociativ și stimularea implicării comunității locale”, relatează Dorina Chiosa, președinta Asociației de Băștinași Zubrea.

Maria Manoli, primară, s.Zubrești: „Îmi doream mult să susținem tinerii și să-i motivăm să se implice în viața localității, de aceea am venit cu inițiativa de a crea un centru de resurse pentru tineri. Am identificat încăperea, am reparat-o, iar datorită grantului am reușit să o amenajăm și să o dotăm cu cele necesare. Acum tinerii se adună la Centru și participă la diverse activități. De la două luni de la deschiderea Centrului, tinerii au reușit deja să organizeze un act de caritate pentru bunicii singuri, cărora le-au procurat produse alimentare”

„Noi susținem GAL-urile deoarece ele reprezintă calea spre o dezvoltare durabilă în Republica Moldova. Aceste GAL-uri există în mai multe țări din Uniunea Europeană și au scopul de a lăsa localnicii să decidă care proiecte vor fi finanțate, iar noi îi ajutăm cu finanțarea și cu elaborarea strategiei”, a declarat Maciej Kowalczyk II, Secretar Secțiunea Politică și Economie a Ambasadei Republicii Polonia la Chișinău.

Victoria Gellis, șefa Departamentului dezvoltare democratică, USAID Moldova:„USAID a sprijinit cu bucurie Programul LEADERrealizat în parteneriat cu Guvernul Poloniei. USAID a susținut programul LEADER pentru că a vazut un adevarat potențial in GAL-urile prin care oamenii se implicăîn rezolvarea problemelor comunitare și identifică resursele pentru dezvoltarea rurală. Astazi am vizitat Grupul de Acțiune Locală „Lunca Bîcului” unde, cu spijinul USAID, au fost implementate 12 proiecte locale mici. Ne bucurăm că femeile au un rol important în Grupurile de Acțiune Locală, deorece atunci când ele se
implică, vedem rezultate minunate. Ele inspiră speranță pentru Moldova”

Despre Abordarea LEADER

În Republica Moldova primele acțiuni de implementare a abordării LEADER au început în anul 2016. Astăzi în țară există 32 GAL-uri create, care activează și implementează diverse proiecte, cum ar fi: procurare de echipament și utilaj electric: agricol și non-agricol, procurarea materiei prime pentru confecții, instalarea sistemelor de generare a electricității din surse alternative, amenajarea spațiilor cu destinație turistică, a spațiilor de joacă pentru copii, a teritoriilor adiacente instituțiilor publice și parcurilor, etc.

Conform metodologiei, GAL-urile obțin fonduri (până la 20.000 USD) în cadrul unui sistem special de subvenții dedicat Grupului de Acțiune Locală cu scopul de a finanța, la rândul lor, micro-proiecte de dezvoltare locală, care sunt importante pentru comunitățile rurale. Acestea pot fi asociate între ele pe termen lung pentru a produce un impact asupra dezvoltării întregului teritoriu GAL. Bugetul de cofinanțare oferit de GAL către implementatorii de proiecte este de cca. 500 – 4.000 USD, beneficiarii având și o contribuție proprie de la 10% până la 50% din bugetul total al proiectului.

GAL Lunca Bîcului

GAL Lunca Bîcului unește 9 primării din raionul Strășeni și se află la cca. 40 km distanță de la Chișinău. Populația totală a GAL-ului este de aproximativ 19.000 de persoane. GAL-ul a fost înființat în aprilie 2019 și este format din 40 de organizații, instituții, companii locale și cetățeni activi.