Conform datelor publicate de Biroul Național de Statistică, femeile din Moldova trăiesc mai mult decât bărbații, au un nivel de educație mai ridicat, dar câștigă mai puțin.

Astfel, potrivit portretului statistic prezentat de BNS, femeile predomină în numărul populaţiei: La începutul anului 2023, la fel ca și în anii precedenți, numărul femeilor per total țară continua să predomine în rândul populației cu reședință obișnuită (52,7% femei și 47,3% bărbați), la 100 femei revenind 90 bărbați. Acest raport diferă în funcție de grupa de vârstă, diferența fiind mai accentuată în cazul populației cu vârsta cuprinsă între 35-64 ani și 65 ani și peste, unde la 100 femei revin 91 și, respectiv, 61 bărbați. Totodată, la vârstele tinere, efectivul persoanelor de sex masculin predomină asupra celui de sex feminin, astfel, în cadrul grupei de vârstă 0-14 ani, raportul fiind de 106 băieți la 100 fete. În grupa de vârstă 15-34 ani, numărul bărbaților este aproape identic cu cel al femeilor – 99 de bărbați la 100 femei. În zonele urbane și rurale corelația dintre sexe este, de asemenea, în favoarea femeilor, revenind 85 și, respectiv, 94 bărbați la 100 femei.

Speranţa de viaţă la naştere în anul 2022 a constituit 75,7 ani pentru femei şi 67,1 ani în cazul bărbaţilor. Astfel, femeile trăiesc, în medie, cu 8,6 ani mai mult decât bărbații. Această diferență este cauzată de nivelul mai înalt al mortalităţii premature a bărbaţilor, în special a celor în vârstă de muncă (16-62 de ani). Speranța de viață a locuitorilor din mediul rural (atât pentru bărbați, cât și pentru femei) este cu circa doi ani mai mică decât cea a locuitorilor din mediul urban (70,4 și, respectiv, 72,6 ani).

Vârsta medie a femeilor la prima căsătorie în anul 2022 a constituit 26,0 ani, iar la bărbaţi – 29,0 ani. Pe grupe de vârstă, cei mai mulţi bărbaţi, căsătoriți pentru prima dată în anul 2022, au fost în vârstă de 25-29 ani (33,3%), în cazul femeilor predominând primele căsătorii la vârsta de 20-24 ani (33,3%). Căsătoriile până la 20 ani sunt mai frecvente în mediul rural: 10,8% din numărul căsătoriilor înregistrate în mediul rural au fost încheiate de femei în vârstă sub 20 ani, comparativ cu 4,2% din căsătorii la femeile de aceeași vârstă în mediul urban.

Din totalul căsătoriilor înregistrate în 2022, cele încheiate de persoanele celibatare (stare civilă înainte de căsătorie) au reprezentat 78,6% pentru bărbaţi şi 76,5% pentru femei.

Cât despre educație și formare, BNS constată că femeile au un nivel de instruire mai înalt decât al bărbaţilor. Astfel, conform datelor Anchetei Forței de Muncă, femeile în vârstă de 25-64 ani au un nivel de instruire mai înalt comparativ cu cel al bărbaţilor de aceeași vârstă. Cea mai mare diferență la această grupă de vârstă este înregistrată pentru nivelul superiorde învățământ: în anul 2022, 25,1% din femei au atins nivelul respectiv comparativ cu 19,0% din bărbaţii.

În structura totală a populaţiei de 25-64 ani, atât femeile, cât şi bărbaţii au avut preponderent un nivel de instruire mediu – 57,0% din bărbaţi faţă de 52,8% femei. Nivel scăzut de instruire au avut 24,0% din bărbaţii cu vârsta de 25-64 ani, comparativ cu 22,1% din femeile de aceeași vârstă.

Bărbaţii părăsesc sistemul educaţional mai devreme comparativ cu femeile, în favoarea intrării pe piaţa forţei de muncă. Rata de părăsire timpurie a sistemului educaţional4 pentru persoanele în vârstă de 18-24 ani, în anul 2022, a constituit 24,5% la bărbaţi comparativ cu 18,7% la femei. Totodată, gradul de implicare în programe de educaţie permanentă atât a femeilor, cât şi a bărbaţilor în vârstă de 25-64 ani este foarte redus (1,1% – bărbați și 1,4% – femei).

În anul de studii 2023/24, la programele de formare profesională a muncitorilor calificați din cadrul învățământului profesional tehnic secundar băieții au constituit circa trei pătrimi din total (72,8%), iar la programele de formare profesională a maiștrilor, tehnicienilor și altor specialiști din cadrul învățământului profesional tehnic postsecundar ‒ peste o jumătate erau fete (53,7%).

Distribuția elevilor cuprinși în învățământul profesional tehnic pe domenii de formare profesională scoate în evidență o anumită polarizare, în funcție de gen, a meseriilor/profesiilor/ specialităților corespunzătoare acestora. În învățământul profesional tehnic secundar, domeniul preferat de băieți a fost inginerie, prelucrare și construcții, în timp ce fetele au optat preponderent pentru cel al serviciilor.

 

Distribuie articolul: