Poliția de Frontieră anunță că cetățenii care au necesitatea de a obține permisul în zona de frontieră pot accesa linkul epermis.border.gov.md. Astfel persoana are posibilitatea solicitării și obținerii permisului de acces în zona de frontieră în regim online, inclusiv de pe telefoanele mobile conectate la rețeaua Internet.
Permisul de acces în zona de frontieră poate fi de asemenea obținut și în baza cererii depuse în scris la Poliția de Frontieră. La cerere se atașează copia de pe actul de identitate, copia de pe actul care atestă scopul aflării în zona de frontieră (în funcție de caz), declarația pe propria răspundere privind lipsa de antecedente penale și încălcări anterioare ale legislației cu privire la frontiera de stat, precum și privind obligația de a respecta legislația și regulamentele specifice în timpul aflării în zona de frontieră.
Cererea pentru eliberarea permisului poate fi depusă de persoanele care au atins vârsta de 16 ani și, respectiv, dețin buletine de identitate. Pentru minori, accesul în zona de frontieră este permis numai cu însoțitorul legal, la prezentarea certificatului de naștere a copilului sau a unei copii de pe aceasta, autentificate notarial.