În evidența serviciului de asistență stradală se află în prezent 38 de copii, dintre care 29 vin din mai multe unități teritoriale, din afara municipiului Chișinău, menționează AGORA.md. Aceștia provin dintr-un mediu diferit, familii social-vulnerabile, familii monoparentale, familii unde este violență și se consumă alcool, copii rămași în creșterea bunicilor sau altor rude, arată datele furnizate de către Direcția Protecției Drepturilor Copilului și făcute publice de către Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu. 

Potrivit Avocatei Poporului pentru drepturile copilului, un minor ajunge în stradă din cauza eșecului parental, atunci când nu este înțeles, când familia nu are grijă de el și când autoritățile tutelare din teritoriu nu au intervenit la timp să identifice familiile în situațiile de risc.

Avocata Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu

Copilul este în stradă deoarece nu este înțeles nici atunci când este în comunitate și nici când se află în instituțiile de educație. Strada îl primește, îi oferă confort și îi satisface necesitățile de care el are nevoie.

Maia Bănărescu susține că principalele probleme care se soldează cu sporirea numărului copiilor în situație de stradă sunt eșecul parental, eșecul activității autorităților publice locale și a autorităților tutelare de nivelul I și II, activitatea defectuoasă a mecanismului de cooperare inter-sectorială și lipsa de servicii de tip adăpost, găzduire destinate copiilor aflați în situație de strada.

Avocata Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu

Lipsa de specialiști calificați de a lucra cu copiii, lipsa de cunoaștere a modului de a comunicare, lipsa  de cunoaștere a acțiunilor care trebuie  întreprinse fac ca acești copii să abandoneze domiciliul.

Mai mult, lipsa accesului la servicii de sănătate calitative, în special a serviciilor pentru tratament și reabilitare  a copiilor dependenți de substanțe narcotice și alcool, precum și încălcarea drepturilor la educație a copiilor, la dezvoltare, familie și viață duc la aflarea copiilor în stradă.

Maia Bănărescu a înaintat un set de propuneri adresate autorităților statului pentru a rezolva această problemă. Printre modalitățile de prevenire a copiilor aflați în situație de stradă se enumeră:

  • Elaborarea regulamentului cadru de funcționare și standarde minime de calitate prestate de servicii sociale de tip găzduire și adăpost destinate copiilor. Mai mult, avocata poporului pentru drepturilor copiilor propune ca aceste centre să fie deschise în Chișinău, cu un program de 24/24 și să fie accesibil pentru toți copii, indiferent de locul de origine;
  • Eficientizarea serviciilor de protecție a copiilor, cu accentul pe prevenirea aflării copilului în stradă;
  • La nivel de protecție să fie stabilit un sistem prietenos cu copii, pentru a ține cont de opinia copiilor și de a-i implica în soluționarea problemelor ce îi privesc;
  • Organizarea dezbaterilor parlamentare cu participarea mai multor comisii parlamentare pentru a îmbunătăți cadrul legal, care să stabilească un control asupra sistemului de protecție a copilului, în special a celui în stradă.

Fac apel către autoritățile competente pentru a testa la COVID-19 toți copii aflați în situații de strada și de a le oferi acces la servici de calitate în sănătate.

Avocata Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu

Totodată, avocata poporului pentru drepturile copilului a făcut un apel și către prim-ministru și președintele Consiliului Național pentru Drepturile Copilului să organizeze o ședință în care unul din subiectele de pe agendă să fie soluționarea problemelor ce țin de respectarea drepturilor copiilor în situații de stradă.

Amintim că, pe parcursul primelor patru luni ale anului curent, polițiștii au înregistrat 295 de cazuri când copiii au plecat de acasă sau din instituțiile sociale de protecție. Potrivit oamenilor legii, minorii au fost reîntorşi în familii sau au fost identificate alternative, cum ar fi, plasarea lor în instituțiile sociale de protecție.

Sursa: AGORA.md

Foto: Pixabay.com