Procesul de înregistrare a nașterii copilului se digitalizează, iar noul mecanism urmează să fie aplicat începând cu ianuarie 2020. Subiectul a fost discutat în cadrul unei ședințe a Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului, convocată la Guvern.

Premierul Ion Chicu a solicit Ministerului Sănătății, Agenției Servicii Publice și Agenției pentru Guvernare Electronică să conlucreze pentru a pune în aplicare modul de înregistrare electronică a nașterii copilului. „Noul mecanism este pus în aplicare începând cu ianuarie 2020. MSMPS va monitoriza transmiterea informațiilor necesare de la instituțiile medico-sanitare către ASP”, se arată într-un comunicat al Guvernului.

La aceeași ședință a fost examinată Foaia de parcurs privind combaterea violenței împotriva copiilor din țară, care include circa 50 de acțiuni concrete.

Consiliul a decis includerea unui capitol, dedicat educației incluzive, cu măsuri concrete, în proiectul strategiei „Educație 2030” și a unui Plan de acțiuni în acest scop.

Consiliului urmează să prezinte în termen de zece zile propunerile de subiecte pentru Planul de activitate al CNPDC pentru anul 2020.

Sursa

Distribuie articolul: