O petiție online, semnată deja de peste 600 de părinți și adresată ministrului educației și al celui al protecției sociale și familiei, cere majorarea urgentă a salariilor cadrelor didactice auxiliare și a personalului nedidactic din sfera educației. Remunerarea lunară a acestor cadre nu acoperă nici coșul minim de consum!

Petiția colectivă inițiată de Grupul Părinților Solitari și Grupul Pedagogilor Solitari solicită, în regim prioritar, examinarea prevederilor sistemului actual de salarizare stabilit pentru personalul didactic-auxiliar și nedidactic (ajutor de educator, bucătar, ajutor de bucătar) din cadrul grădinițelor din Republica Moldova în vederea majorării cuantumului salariilor de funcție ale acestora.

„Salariile de funcție stabilite categorii de personal enumerate mai sus, sunt foarte neatractive și extrem de mici, iar posturile respective rămân a fi vacante luni sau chiar ani de zile. Această situație se atestă în toate grădinițele din țară, dar datele cele mai alarmante sunt în grădinițele din mun. Chișinău. Conform unor studii preliminare, toate grădinițele din mun. Chișinău întâmpină dificultăți majore în recrutarea/angajarea persoanelor pentru postul de „ajutor de educator” și cele aferente personalului blocului alimentar”, se notează în petiția înaintată celor două ministre.

Salariul mediu al unui ajutor de educator este de 1.575 MDL (în medie 10 ore de lucru/zi), al unui bucătar constituie 1.200 MDL (7 ore de lucru/zi), iar al unui ajutor de bucătar – 1.100 MDL (6 ore de lucru/zi, cu începere de la 5 dimineața). Aceste salarii nu acoperă nici minimul de existență de 1.813 MDL (2016), reprezintă 30% din salariul mediu pe economie (4.613 MDL/2015), și doar 15% din salariul stabilit pentru un trai decent (9.124 MDL/2015).

„Salariile pentru această categorie de personal n-au fost pasibile majorării, realizate în câteva etape pentru personalul didactic din instituțiile preșcolare. Considerăm că personalul auxiliar are un rol/contribuție importantă pentru asigurarea securității și sănătății copiilor noștri.

În acest context, SOLICITĂM:

majorarea urgentă a salariilor pentru categorii de personal până la nivelul minimului de existență;

indexarea anuală a salariilor în corespundere cu ponderea majorărilor realizate pentru personalul didactic din instituțiile de învățământ preșcolar”, se mai notează în textul petiției.

Dacă ești un părinte responsabil sau pur și simplu îți pasă de sănătatea copiilor semnează și tu petiția!

Foto: monitorulcj.ro