La 4 octombrie 2017, la Institutul Muncii din mun. Chișinău s-au finalizat lucrările conferinței internaționale cu genericul „Provocări și soluții privind sustenabilitatea serviciilor sociale în Republica Moldova”. Evenimentul respectiv a fost organizat de către A.O.”CONCORDIA. Proiecte Sociale”, în parteneriat cu Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Ambasada Austriei în Republica Moldova.

Pe parcursul a două zile, reprezentanții administrației publice centrale și locale, mediului academic, experți din țară și peste hotare – Austria și România, precum și reprezentanții ONG-urilor active în domeniu au abordat problema prestării serviciilor sociale de calitate și sustenabilitatea lor, în special, în localitățile rurale ale Republicii Moldova.

În cadrul celor trei ateliere de lucru: 1. Modalități de stabilire a parteneriatului public-privat în prestarea serviciilor sociale; 2. Perspectiva contractării serviciilor sociale în Republica Moldova; 3. Bugetarea și finanțarea serviciilor sociale în Republica Moldova, participanții au efectuat un schimb larg de opinii pe marginea acestor subiecte, venind cu anumite soluții practice.

concordia

La finalul conferinței, Viceministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, dna Viorica Dumbrăveanu a dat citire Documentului de poziție privind modalitățile de implicare a autorităților publice centrale și locale în vederea asigurării sustenabilității serviciilor sociale, elaborat în baza concluziilor și recomandărilor reprezentanților prestatorilor de servicii sociale din Republica Moldova. Documentul în cauză urmează să fie expediat tuturor autorităților publice relevante în vederea stabilirii și implementării unui mecanism la nivel național care ar asigura durabilitatea serviciilor sociale.

Acest eveniment a fost organizat în contextul implementării proiectului „G.H.I.D. – Grijă. Hrană. Integritate. Dezvoltare”, finanțat de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și implementat de CONCORDIA Moldova.