Acest articol este scris mai mult pentru acei care încă nu au reuşit să descopere Braşovul. Vă recomand cinci atracţii turistice de văzut obligatoriu în oraşul “Cerbului de Aur”.

Piaţa Sfatului
Vechea sa denumire, Markplatz, aminteşte de târgurile de odinioară, ce aduceau la poalele Tâmpei negustori de peste hotare. În piaţa sfatului este amplasată şi o clădire impozantă care găzduieşte Muzeul Judeaţean de Istorie. , clădirea-simbol al oraşului.

Piata Sfatului

Biserica Neagră
Este cel mai grandios edificiu de cult construit în stil gotic în sud-estul Europei. În 1689 a fost înnegrită de fum, în urmă unui puternic incendiu şi de atunci aşa a rămas cu denumirea de Biserica Neagră.

 Biserica Neagră

Strada Sforii
Lăţimea străzii este de 130 cm şi o lungime de 83 de metri. A fost special construită ca un coridor pentru pompieri deşi tind să cred o altă legendă… că s-au certat doi vecini şi nu au mai vrut să aibă perete comun.

 Strada Sforii

Poarta Ecaterinei
Mulţi ani la rând a fost calea de acces în cetate, ce vedem acum este de fapt o formă mult reconstruită care adăposteşte diferite expoziţii periodice de artă şi istorie.

 Poarta Ecaterina

Prima Şcoală Românească
Construită în 1495 cladirea muzeului păstrează elementele stilului baroc de la modificările care i-au fost aduse în anii 1760. Complexul muzeal este format din mai multe săli şi clădiri: Sala de clasă “Anton Pann”, Sala “Diaconul Coresi”, Sala “Cartea şi Cărturarii braşoveni”, Sala “Cartea, factor de unitate naţională”, Sala cu vatră, Biserica “Sf. Nicolae”, Muzeul “Ex-libris”, Muzeul “Junii braşoveni”, Muzeul “Tudor Ciortea”.

Școala Românească

“Dac-am cetit, bine am ispitit şi socotit şi am aflat că toate tâlcuiesc, acleverează şi întăresc cu Scriptura sfântă şi mie tare plăcură şi am scris cu tipariul voao fraţilor românilor să vă fie pre învăţătură”, declara Diaconul Coresi. Mânat de aceste idealuri, diaconul Coresi şi colaboratorii săi (Călin, Mănăilă, Şerban Coresi, Toma, protopopii Iane şi Mihai ş.a.) au realizat cele dintâi cărţi de circulaţie în limba română, făcând posibilă biruinţa definitivă a scrisului în limba poporului, tipărirea între anii 1556-1588 a cea 40 titluri de carte în sute de exemplare, care s-au răspândit în toate ţinuturile româneşti, consfinţind astfel unitatea spirituală a acestui popor. Dintre exponatele acestei săli menţionăm: „Cazania a Ii-a” („Cartea românească cu învăţătură”) tradusă în Schei de protopopii Iane şi Mihai; „Psaltirea”, „Sbornicul”, „Octoihul” ş.a. Vezi mai multe detalii AICI. 

Biserica Neagra 

Ultima dată am stat o jumătate de zi în Braşov, prea puţin ca să savurez aerul medieval, care încă mai persistă, dar oricum suficient să te îndrăgosteşti de orăşel şi să vrei neaparat să-l vezi iar şi iar.

Sunt atât de deosebite clădirile din sec. XV-XVI, picturile murale exterioare pe o bună parte din ele şi desigur arhitectura, care nu este cu nimic mai prejoasă decât în oricare alt orăşel medieval european. Ne-am primblat mult prin Piaţa Sfatului, am savurat un esspreso la o cafeanea din preajmă, am cumpărat cărţi de la Humanitas, am mers pe jos (1 km.)  până la Prima Şcoală Românească, da, da, prima şcoală românească, acolo unde se editau cărţi în română şi unde şi acum se păstrează tiparniţa lui Coresi. Toate astea pentru mine a însemnat Braşovul şi sunt sigură că data viitoare emoţiile şi descoperirile vor urma…

Viorica Tarlapan-Ataman

Travelblog.md

Distribuie articolul: