Când vine vorba despre declaraţii de dragoste, îndrăgostiţii încearcă să fie originali şi profunzi. Multe dintre ele însă sunt cunoscute sau arhicunoscute. Dacă vrei să îţi impresionezi persoana iubită cu ceva mai inedit, află că Biblia, Cartea Cărţilor, îţi vine în ajutor. Iată un top cu cele mai frumoase cuvinte de dragoste, desprinse din sfânta carte. 1. “Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de neleguire, ci se bucură de adevăr, acopere totul, crede totul, nădăjduieşte totul, sufere totul. Dragostea nu va pieri niciodată.” (1 Corinteni 13:4-8)

2. “În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvîrşită izgoneşte frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; şi cine se teme, n’a ajuns desăvîrşit în dragoste.” (1 Ioan 4:18)

3. “Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe braţul tău; căci dragostea este mai tare ca moartea şi gelozia este neînduplecată, ca locuinţa morţilor; jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea şi râurile n-ar putea s-o înece, de ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreţ.” (Cântarea Cântărilor 8:6)

4. “Nu sta de mine să te las şi să mă întorc de la tine! Încotro vei merge tu, voi merge şi eu, unde vei locui tu, voi locui şi eu; poporul tău va fi poporul meu, şi Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu; Unde vei muri tu, voi muri şi eu şi voi fi îngropată acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărţi de tine decât moartea!” (Cartea Rut 1:16)

5. “Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele şi cerboaicele de pe câmp: nu stârniţi, nu treziţi dragostea până nu vine ea!” (Cântarea Cântărilor)

6. “Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este împlinirea Legii.” (Romani 13:10)

7. “Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.” (Ioan 13:34)

8. “Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, şi lipiţi-vă tare de bine.” (Romani 12:9)

9. “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16)

10.  “Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari.” (Evrei 13:4)

 

Distribuie articolul: