În perioada 3 - 4 octombrie 2017, în incinta Institutului Muncii din mun. Chișinău, se desfășoară Conferința Internațională cu genericul „Provocări și soluții privind sustenabilitatea serviciilor sociale în Republica Moldova”. Acest eveniment este organizat de către A.O.”CONCORDIA. Proiecte Sociale”, în parteneriat cu Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Ambasada Austriei în Republica Moldova.

Scopul acestei conferințe este sensibilizarea factorilor de decizie, autorităților publice centrale și locale, societății civile, precum și a altor actori relevanți privind necesitatea identificării unor soluții viabile pentru asigurarea sustenabilității serviciilor sociale prezente în regiunile rurale ale Republicii Moldova.

La evenimentul în cauză participă donatorii și partenerii CONCORDIEI Moldova, reprezentanți din cadrul autorităților publice centrale și locale, precum și reprezentanții mediului academic și ONG-urilor în domeniul social. De asemenea, sunt prezenți experți din țară, precum și din Austria și România. Printre invitații speciali la această conferință sunt Vicepreședintele Comisiei Protecție Socială, Sănătate şi Familie al Parlamentului Republicii Moldova, dna Valentina Stratan, Viceministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, dna Viorica Dumbrăveanu, Șeful Biroului de Coordonare a Cooperării Tehnice ADA, dl Alexander Karner.
În cadrul ședinței plenare, Directorul Executiv al A.O.„CONCORDIA. Proiecte Sociale”, dna Otilia Sîrbu a remarcat faptul că organizația este cel mai mare prestator de servicii sociale în rândul ONG-urilor din Republica Moldova, iar datorită asistenței acordată de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, țara noastră a beneficiat de asistență umanitară considerabilă, în special, prin intermediul proiectului „G.H.I.D. – Grijă. Hrană. Integrare. Dezvoltare”. Totodată, a ținut să specifice că scopul acestei conferințe este ca prestatorii de servicii sociale să asigure durabilitatea acestor servicii pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Vicepreședintele Comisiei Parlamentare Protecție Socială, Sănătate şi Familie, dna Valentina Stratan a menționat că factorii de decizie din Republica Moldova sunt obligați să ia decizii favorabile în vederea finanțării serviciilor sociale comunitare.

Viceministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, dna Viorica Dumbrăveanu a menționat că problemele sociale cu care se confruntă Republica Moldova, cum ar fi îmbătrânirea, migrația, copii rămași fără ocrotire părintească generează necesitatea implementării unor politici durabile prin intermediul serviciilor sociale.

„Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat un plan de acțiuni care are drept scop modificarea legislației în contextul finanțării pachetului statuar de servicii sociale, care vor fi finanțate din bugetul de stat, cu transferuri către bugetele autorităților administrative teritoriale. Totodată, ne-am planificat să realizăm o costificare a serviciilor sociale statutare, astfel încît, finanțarea să fie efectuată în condițiile standardelor minime de calitate și să asigurăm calitatea și durabilitatea lor”, a declarat Viceministrul Dumbrăveanu.

CDF_2775

“Nimeni să nu fie lăsat în urmă” este motto-ul care ne motivează pe noi în calitate de Agenția Austriacă de Dezvoltare să susținem serviciile sociale din Republica Moldova implementate de fundația de caritate CONCORDIA. Pe lîngă realizările remarcabile obținute de la începutul proiectului – din anul 2013 mai mult de 4000 de persoane au beneficiat direct de serviciile sociale – considerăm că anume acum este timpul cel mai potrivit pentru a discuta cum poate fi asigurată sustenabilitatea serviciilor sociale din punct de vedere organizațional și financiar pe termen lung. Prin urmare, suntem recunoscători CONCORDIEI pentru organizarea acestei conferințe, reunind reprezentanții ministerelor, autoritățile locale, ONG-urile active în domeniul social și șefii de centre pentru a efectua un schimb de opinii și identifica soluții comune pentru serviciile sociale din Republica Moldova”, cu un astfel de mesaj a venit Șeful Biroului de Coordonare a Cooperării Tehnice ADA, dl Alexander Karner.

Președintele Congresului Autorităților Locale din Moldova, dna Tatiana Badan a remarcat situația precară în domeniul serviciilor sociale în Republica Moldova, subliniind necesitatea întreprinderii unor eforturi comune și consolidate a autorităților publice centrale și locale în vederea asigurării sustenabilității acestor servicii. De asemenea, a menționat despre importanța acestei conferințe în vederea sensibilizării reprezentanților administrației publice centrale privind necesitatea susținerii autorităților publice locale în vederea gestionării corespunzătoare a acestor servicii, care vor contribui la integrarea armonioasă în societate a persoanelor defavorizate.

CDF_2666

În cea de-a doua zi a conferinței, în baza recomandărilor și concluziilor urmează să fie adoptat un Document de Poziție privind modalitățile de implicare a autorităților publice centrale și locale în asigurarea sustenabilității serviciilor sociale. Acest document urmează să fie expediat autorităților publice relevante în vederea stabilirii și implementării unui mecanism la nivel național care ar asigura durabilitatea serviciilor sociale.
Această Conferință este organizată în contextul implementării proiectului „G.H.I.D. – Grijă. Hrană. Integrare. Dezvoltare”, finanțat de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și implementat de CONCORDIA Moldova.