Pe data de 26 noiembrie curent, Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” organizează un Workshop – Economie și cultură. Strategii de dezvoltare.  Evenimentul este destinat celor interesați de istorie locală, stundenților, masteranzilor și doctoranzilor în domeniul Managementului Patrimoniului Cultural.

 Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” anunță că discuțiile și dezbaterile se vor axa pe următoarele subiecte:
2️⃣Proiecte realizate și în derulare
3️⃣Relația cu comunitatea locală
4️⃣Relația cu autoritățile publice locale
5️⃣Impactul turismului asupra patrimoniului
6️⃣Uzura patrimoniului cultural și natural
7️⃣Săpăturile neautorizate și traficul de antichități
8️⃣Conservarea elementelor de arhitectură vernaculară