La data de 3 iunie, la orele 11:00, UN Women Moldova, cu sprijinul Suediei, a organizat o nouă ediție online a Gender Debates Café. Evenimentul s-a axat pe Forumul „Generația Egalității” care va avea loc la Paris la sfârșitul lunii iunie.  De asemenea, discuția s-a axat pe necesitatea ratificării Convenției de la Istanbul, precum și pe celebrarea celei de a 10-a aniversări de la adoptarea acesteia.

„Scopul Forumului „Generația Egalității” este de a oferi un răspuns concret și ambițios violenței împotriva femeilor și fetelor și să ofere un impuls nou și pozitiv. Acest forum nu va fi o conferință internațională clasică. Vom pune în aplicare o abordare inovativă care va uni statele, societatea civilă, sectorul privat, precum și organizațiile internaționale în angajamente și acțiuni concrete și considerabile în vederea realizării depline a egalității de gen în viitorul apropiat”, a spus Marc Ivarra, Prim Consilier și Consilier pe cooperare și acțiune culturală, Ambasada Franței în Republica Moldova. 

Progresul egalității de gen în cadrul tuturor țărilor participante, dar și la nivel global, va avea loc nu doar prin intermediul discuțiilor la nivel înalt, dar și prin încurajarea participării active a societății civile, antreprenoarelor și antreprenorilor, persoanelor implicate în politică și prin crearea Coalițiilor de Acțiune. Coalițiile, care sunt parteneriate naționale și internaționale, vor contribui la accelerarea rezultatelor pentru atingerea egalității de gen. În același timp, Forumul promovează și necesitatea combaterii cât mai urgente a violenței împotriva fetelor și femeilor.

„Din păcate, Republica Moldova, ca și multe alte țări, se confruntă cu violența împotriva femeilor și fetelor. În 2017, am aprobat la nivel național o strategie de prevenire și combatere a violenței în familie. Vreau să menționez că avem anumite rezultate în implementarea acestei strategii remarcate atât de sectorul guvernamental, cât și de cel non-guvernamental. Iar agenda de transferare și asumare a noilor angajamente în contextul Coaliției de Acțiune pentru egalitatea de gen mi se pare oportun să fie preluată în procesul de elaborare a noilor documente de politici publice”, a spus Lilia Pascal, Șefă Direcția politici de asigurare a egalității între femei și bărbați, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Astfel, reprezentantele/ții instituționali, expertele/ții locali care au participat la eveniment au subliniat importanța unei implicări mai active în eliminarea discriminării sistemice împotriva femeilor și fetelor. În cadrul evenimentului, au mai fost discutate beneficiile Convenției de la Istanbul, care previne și combate violența domestică și violența în bază de gen și are ca scop crearea unui cadru legislativ care protejează femeile afectate de violență. Discuția a fost, mai cu seamă, importantă în contextul pandemiei, care a agravat inegalitățile de gen, dar și în contextul în care Republica Moldova încă nu a ratificat Convenția. 

„Ratificarea Convenției de la Istanbul va putea să asigure acțiuni consecvente în ceea ce privește prevenirea violenței în bază de gen, protecția victimelor violenței, dar și pedepsirea agresorilor. Convenția va spori dezvoltarea serviciilor specializate și gratuite pentru victimele violenței, aceste servicii fiind acordate astfel încât să răspundă necesităților fiecărei victime. Aceste necesități pot fi foarte diverse, iar ratificarea convenției înseamnă că victimele nu vor primi servicii separate, dar vor primi un răspuns coordonat atunci când vor raporta un caz de violență”, a menționat Arina Țurcanu, avocată, Centrul de Drept al Femeilor.

„Mulți bărbați consideră că egalitatea de gen le privește doar pe femei, ceea ce e total greșit. Trăim într-o capcană de concepții, care ne afectează și pe noi, bărbații. În acest sens, o bună direcție ar fi ca bărbații și băieții să înțeleagă că o relație sănătoasă se formează pornind de la un parteneriat egal. Iar aceasta înseamnă recunoașterea personalității și demnității celuilalt. Aceasta anulează multe dintre modelele ale masculinității toxice. Consider că avem nevoie de mai mulți bărbați implicați în promovarea egalității de gen”, a declarat Vitalie Sprânceană, sociolog.

Forumul Generația Egalității este un eveniment global lansat de UN Women și susținut în acest an de guvernul Mexicului și al Franței. Acesta are scopul ambițios de a lansa acțiuni imediate care vor contribui la progresul egalității de gen în cadrul tuturor țărilor participante, dar și la nivel global.