Gheorghe Paladi este pe bună dreptate unul dintre cei mai străluciți ginecologi obstetricieni din Republica Moldova. Discipolii și colegii îl caracterizează pe profesorul Paladi ca un om de o rară omenie și cumsecădenie, un specialist de marcă și un pedagog iscusit. Este doctorul care, în peste 50 de ani de activitate, medicală și științifică, nu a refuzat niciun student, niciun practicant și mai presus de toate, niciun pacient. Gheorghe Paladi poate fi pe bună dreptate numit doctorul care a ajutat sute de copilași să vină pe lume, asistând nașteri dintre cele mai complicate.

Gheorghe PaldiNăscut la 9 mai 1929, Gheorghe Paladi se înrolează în sistemul medical autohton imediat după absolvirea Institutului de medicină, prin 1953. Astăzi, profesorul este unul dintre cei mai iscusiți medici moldoveni, specialiști în obstetrică și ginecologie, care a fost ales ca membru titular al Academiei de Științe a Moldovei. A trecut prin toate treptele, atât în sistemul științific și pedagogic medical, cât și în cel de practică clinică.

Gheorghe Paladi este membru de Onoare al Academiei Române, are la activ multe lucrări științifice, monografii, manuale și cărți de specialitate și, bineînțeles bebeluși, nașterea cărora a asistat-o și a curat-o cu cea mai mare dăruire. Practică obstetrica și ginecologia nu doar la catedră, având printre discipoli ginecologi cu renume din toate spitalele țării, dar și de peste hotare, practică chirurgia în domeniu și niciodată nu ține contul anilor, mânuind bisturiul cu aceeași persipacacitate ca și acum 30, 40 sau 50 de ani.

Experiența de mai mulți ani, observațiile efectuate au permis academicianului Paladi să determine că sănătatea omului, realizarea proceselor demografice, eficacitatea activității populației depinde în mare mnăsură de armonia cuplului familiar. Puține au fost cercetările efectuate până la moment despre rolul familiei în dezvoltarea societății, cert este că celula, familia, este cea pentru care profesorul Gheorghe Paladi a plecadt mereu în activitatea sa.

 Gheorghe Paladi

Într-un interviu despre avorturi și riscurile acestora, Gheorghe Paladi menționa: „Tinerii de astăzi trăiec într-o altă lume, în alte condiții. Progresul tehnico-științific le-a adus atâtea bunuri care le ușurează viața, atâtea posibilități. De altă parte, eu vreau să spun, că revoluția sexuală de după anii ’60 a adus multe pagube, în primul rând tineretului. Viața aceasta sexuală precoce începând cu 12-13 ani, schimbul de parteneri, în perioada în care sistemul reproductiv este atât de fraged, orice factor poate să ducă la afectarea lui cu consecințe ulterioare foarte și foarte serioase din punct de vedere al potențialului de procreare. Da, eu cred că abstinența de la relații sexuale ar fi cea mai bună soluție pentru tineri. Nimeni nu a murit de abstinență. Și abstinența cred că ar aduce mai multe lucruri pozitive, decât toate pe care le observăm noi astăzi și consecințele pe care le aduc. Veniți la noi la secție și o să vedeți de dimineață și până seară ce cozi din tinere de 16-17 ani se formează la cabinetele de avort. S-a schimbat comportamentul familial, părinții tot mai puțin se includ în educația copiilor săi… dar ar trebui, într-o măsură inteligentă, cultă și de folos”. 

Intrunire doctori

Discipolii, astăzi colegi de breaslă, precum Zinaida Sârbu, conferențiar universitar, doctor în științe medicale, medic obstetrician – ginecolog de categoria superioară, medicii ginecologi-obstetricieni de categorie superioară Angela Dubălari, Natalia Pădure, Ala Spinei i se închină de sănătate profesorului și academiciunului Gheorghe Paladi, dorindu-i încă mulți ani prosperi și plini de bucurii înainte, studenți sârguincioși, dar și copilași sănătoși pe care să-i ajute să vină pe lume.

Foto: Timpul.md, moldovacrestina.md, asm.md

Distribuie articolul: