În data de 26 mai, curent, a fost aprobată Hotărârea Guvernului cu privire la Procedura de Angajare Asistată pentru persoanele cu dizabilități. Astfel, prestatorii de servicii sociale din domeniul privat și asociativ vor avea posibilitatea să ofere servicii de angajare asistată. Ceea ce înseamnă că va crește numărul de organizații care vor putea presta servicii de calitate pentru încadrarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități din Moldova, care, după angajare, își vor putea spori considerabil nivelul de trai și își vor putea susține financiar membrii familiei.

Procedura de Angajare Asistată reprezintă un complex întreg de măsuri, care oferă suport individual persoanei cu dizabilități motivate să muncească, ca să identifice un loc de muncă conform competențelor și abilităților sale.

Pentru o bună parte a agenților economici din RM angajarea persoanelor cu dizabilități înseamnă un proces foarte complicat, cu multă responsabilitate și efort. Acei angajatori care ar fi totuși motivați să angajeze persoane cu dizabilități, au nevoie de asistența statului. Legislația RM susține angajarea persoanelor cu dizabilități, doar că ea nu conține mecanisme efective de implementare ale acesteia. De exemplu, nu există un mecanism de raportare a numărului de persoanele cu dizabilități angajate. În afară de Inspecția Muncii nu sunt alte organe competente care să verifice dacă sunt angajate persoanele cu nevoi speciale.

Beneficiul major al aprobării la nivel de stat al programului Angajare Asistată constituie în identificarea resurselor suficiente pentru a implica cât mai mulți specialiști în angajare asistată, fiindcă la moment numărul lor este limitat în comparație cu numărul beneficiarilor în căutarea unui loc de muncă. Pentru comparație, în 2020 MOTIVAȚIE a oferit suport în angajare pentru 46 persoane cu dizabilități (19 femei și 27 bărbați), fiind implicați în acest proces 4 specialiști Angajare Asistată. MOTIVAȚIE se axează în special pe angajarea persoanelor cu dizabilități locomotorii, dar sunt și alte categorii de persoane cu nevoi special care pot și vor să muncească. Dacă acest program va fi susținut la nivel de stat, el va putea ajuta absolut toate persoanele cu dizabilități și alte persoane din categorii vulnerabile în căutarea unui loc de muncă.

Etapele Programului Angajare Asistată, inițiat de MOTIVAȚIE, și dreptul la muncă și un spațiu adaptat pentru persoanele cu dizabilități.

Curând MOTIVAȚIE va începe procesul de acreditare în calitate de prestator de servicii sociale de angajare asistată pentru persoanele cu dizabilități, cu suportul proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, implementat de către GIZ Moldova cu suportul financiar al Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei (BMZ) și al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Schimbarea mentalității din partea societății, dar și angajatorilor, legată de abilitățile de muncă a persoanelor cu dizabilități, constituie un proces foarte amplu și de durată. Cu toate acestea, considerăm că aprobarea Procedurii de Angajare Asistată pentru persoanele cu dizabilități constituie un pas important pentru întreaga societate. Angajarea Asistată reprezintă un program destul de practicat în Occident, unde sunt acreditate ONG-urile care se ocupă cu asta. Și la ei totul s-a pornit de la ONG-uri, s-a transferat către stat, programul devenind național, după care statul contractează ONG-urile sau diverse companii, ca să presteze serviciile date contra cost.

Spoturile au fost realizate cu suportul financiar oferit de IM Swedish Development Partner în cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități prin abilitare economică.