O simplă postare de Facebook a președintelui țării în zi de weekend a ridicat un val de reacții contraditorii pe rețelele sociale. Platforma „Egalitate de gen” a întocmit o scrisoare deschisă prin care își exprimă „dezacordul profund” față de cele expuse și califică declarația ca fiind „în contradicție cu valorile supreme ale statului”.

Igor Dodon, despre învățăturile false ale societatii: liberalismul, toleranța și egalitatea de gen

Cum comentează Ion Ceban controversata postarea de pe pagina de Facebook a lui Igor Dodon

Vedeți mai jos textul scrisorii publice adresate președintelui de Platforma „Egalitate de Gen”:

„Ținem să reamintim că instituția Președinției are rolul fundamental de a respecta Constituția Republicii Moldova, în care se expune în mod clar și necondiționat caracterul de stat democratic și multi-etnic al Republicii Moldova, cu următoarele valori supreme: „statul de drept, pacea civică, demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic”. În continuare, articolul 16 al Constituției prevede: (1) Respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului; (2) Toţi cetăţenii Republicii Moldova sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială.

Prin jurământul de investire în funcție, Președintele Republicii Moldova se obligă să respecte și să promoveze aceste valori.

Prin urmare, considerăm declarația din 25 februarie 2018 a șefului statului ca fiind în contradicție indubitabilă cu valorile constituționale supreme, și astfel inacceptabilă în contextul angajamentelor autorităților publice de nivel înalt ale țării față de misiunea lor de a construi un stat democratic, unde libertățile personale și drepturile cetățenilor, inclusiv libertatea religiei, egalitatea de gen, toleranța față de ceilalți, sunt garantate și respectate.

Semnatarii acestei Scrisori deschise am luat notă de modificarea ulterioară a postării publice. Indiferent cine administrează pagina Președintelui, răspunderea deplină pentru cele lansate o poartă Dumnealui. Pentru restaurarea încrederii publice în rolul constituțional al Președinției în calitate de garant al drepturilor și libertăților democratice ale tuturor cetățenilor, fără excepții, solicităm reacția personală a Președintelui țării față de cele declarate, care, în esență, constituie o deviere de la normele constituționale.

Platforma pentru Egalitate de Gen reprezintă o uniune benevolă de 28  persoane fizice și juridice – o voce activă și unitară pentru promovarea egalității de gen în Moldova, care este și Obiectivul ONU de Dezvoltare Durabilă nr. 5”, se menționează în textul scrisorii, publicat pe site-ul platformei.