Programul “Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) vrea să unească într-o singură forță femeile de pe ambele maluri ale Nistrului, prin participare și criere de proiecte. Timp de un an, au fost elaborate şi implementate nnouă iniţiative locale vizând rezolvarea problemelor sociale specifice în domeniul educaţiei, cultură, informare a comunităţilor de pe ambele maluri ale Nistrului.

Graţie acestui proiect realizat cu asistenţa financiară a Uniunii Europene şi PNUD, în cadrul Programului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” și realizat de Centrul CONTACT în parteneriat cu Institutul Independent de Drept şi Societate Civilă din Tiraspol, pe perioada desfășurării celor nouă iniţiative realizate, au fost obţinute următoarele rezultate:

La Calfa, Anenii Noi  a fost creat un centru  de instruire şi informare în cadrul bibliotecii publice, pentru 96 de beneficiari direcţi: şomeri, persoane invalide, pensionari, tinerii în situaţii de risc, familii monoparentale, femei, etc.

La Varniţa, Anenii Noi  a fost organizat podeţul prieteniei între două grădiniţe de pe ambele maluri ale Nistrului. Este vorba de  grădiniţa „Romaniţa” din Varniţa şi „Guguţă” din Speia, Grigoriopol. 15 educatori ale acestor două grădiniţe au stabilit parteneriate si au făcut schimb de experienţa.

La Chircăieşti, Căuşeni  proiectul „Hai să dăm mână cu mână” a iniţiat colaborarea şi schimbul de bune practici cu Gimnaziul de tip Internat din or. Bender, în asistenţa multifuncţională a 120 de copii, adolescenţişi tineri  aflaţi  în dificultate.

La Oxentea, Dubăsari, proiectul  „Haideţi să ne (Re) cunoaştem!” a implicat 9 femei active din satul Goian care au fost îndemnate să ia parte la procesul de luare a deciziilor în comunităţile lor.

Femei de pe ambele maluri ale Nistrului

La Hîrtop, Grigoriopol au fost organizate activităţi culturale în ajunul sărbătorilor de iarnă, care au iniţiat un dialog constructiv între femeile de pe ambele maluri ale Nistrului, într-o atmosferă de prietenie, înţelegere reciprocă şi respect.

La Speia, Grigoriopol – Clubul de tineret “Tânărul etnograf ” a oferit tinerilor posibilitatea să se implice în activităţi de dezvoltare comunitară.

La Bîcioc, Grigoriopol , proiectul Clubul „În pas cu timpul” a permis femeilor din localitatea Bîcioc să înveţe tehnologiile informaţionale astfel au avut posibilitatea să comunice pe internet cu femeile din alte localităţi, au stabilit parteneriate şi s-au informat în diverse domenii, inclusiv în domeniul drepturilor femeilor. 

La Ternovca, Slobozia  în activităţile proiectului  „Crăciunul alături de noi” s-au implicat femeile din localitatea Ternovca, care au luat parte la pregătirea decorului, cusutul costumelor, pregătirea spectacolelor, pregătirea copiilor pentru sărbătoarea mamelor.

La Hrustavaia, Camenca  proiectul “Fără droguri, fără daune” a dus la creşterea gradului de conştientizare a 75 de adolescenţi, cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani, din şcoala pedagogică din localitate, cu privire la pericolele drogurilor. 

 

Toate aceste nouă mini-proiecte comune  au intensificat activismul în localităţile de pe ambele maluri al Nistrului, din partea mai multor actori, şi anume APL, organizaţii non-guvernamentale, instituţii publice care au stabilit parteneriate durabile şi au oferit posibilitatea stabilirii unor legături de încredere, indiferent de distanţă sau limba vorbită. Încrederea căpătată în forţele proprii este dată de dimensiunea participării şi implicării active a participanţilor, implicit a grupurilor ţintă, la această susţinere şi promovare a încrederii de pe ambele maluri ale Nistrului. Numai aşa se poate vorbi de dezvoltare comunitară, de capacitate instituţională crescută, de practici pozitive şi mai ales de programe şi intervenţii sociale eficiente.

Femei de pe ambele maluri ale Nistrului

Pe lângă aceste rezultate, menţionăm  realizarea unui raport analitic privind situaţia femeilor şi rolul participării lor în mediul rural, 33 de femei din mediul rural de pe ambele maluri ale Nistrului au fost instruite în managementul de proiect, leadership feminin, mobilizarea comunităţii. La fel 10 femei din regiunea transnistreană au participat la stagii în organizaţii ale societăţii civile de pe malul drept al Nistrului. Totodată, 49 de femei participante la vizitele de studiu din localităţile performante de pe ambele maluri ale Nistrului au stabilit parteneriate şi au făcut schimb de experienţă şi şi-au făcut planuri pentru  activităţi de colaborare ulterioară. 8 femei au fost promovate în cadrul campaniei de promovare „Femeia – lider al comunităţii”. La fel a fost realizat un film cu privire la participarea femeilor în zonele rurale de pe ambele maluri ale Nistrului.

Femei de pe ambele maluri ale Nistrului

Ţinem să menţionăm că, proiectul a fost realizat cu asistenţa financiară a Uniunii Europene şi PNUD, în cadrul Programului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, realizat de Centrul CONTACT în parteneriat cu Institutul Independent de Drept şi Societate Civilă din Tiraspol. Scopul Programului UE-PNUD este de a contribui la promovarea încrederii între ambele maluri ale Nistrului prin implicarea autorităţilor locale, societăţii civile, comunităţii de afaceri şi altor părţi interesate în activităţile de dezvoltare economică şi socială a comunităţilor locale.

P

Distribuie articolul: