Grupul de lucru ONU privind discriminarea împotriva femeilor în legislație și în practică a întreprins prima vizită în Republica Moldova în perioada 21 – 30 mai curent, pentru a evalua progresele în realizarea egalității între bărbați și femei și protecția și promovarea drepturilor femeilor. Acesta s-a axat pe cadrul legal şi pe participarea femeilor în viaţa politică şi publică. În timpul misiunii de zece zile, delegaţia s-a angajat în dialoguri constructive în Chişinău, Găgăuzia, Bălţi și Căuşeni, cu oficiali guvernamentali, reprezentanţi ai puterii legislative, societatea civilă, instituţii religioase, precum şi cu femei din comunitățile de romi. Grupul de lucru a avut, de asemenea, discuţii și în stânga Nistrului, la Tiraspol.

De la independenţa sa şi pe parcursul ultimului deceniu, Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în crearea cadrului legal pentru egalitatea între bărbaţi şi femei, însă mai are de lucru la capitolul coerenţa legislaţiei cu privire la non-discriminare, în conformitate cu standardele internaţionale.

În context, reprezentanţii ONU au menţionat unele lacune în legea cu privire la asigurarea egalităţii, adoptată recent. Grupul de lucru „regretă excluderea pe ultima sută de metri a celor patru motive de discriminare, şi anume starea de sănătate, proprietate, origine socială şi orientarea sexuală, în urma unui discurs public extrem de politizat şi homofob cu privire la orientarea sexuală”.

O altă lacună ţine de sistemul național al drepturilor omului pentru soluționarea cazurilor de încălcare a drepturilor femeilor. Potrivit sursei, nici unul din cei patru avocaţi parlamentari nu își axează activitatea pe drepturile femeilor, în ciuda rapoartelor frecvente privind încălcările în acest domeniu.

În opinia ONU, femeile care se confruntă cu forme multiple de discriminare, cum ar fi femeile membri ai grupurilor religioase minoritare, femeile cu dizabilități, femeile lesbiene, bisexuale şi transsexuale, femeile de etnie romă, femeile migrante – au nevoie de un mecanism eficient de monitorizare a situaţiei lor.

S-a constatat că practicile discriminatorii sunt în continuare aplicate şi împiedică participarea deplină şi egală a femeilor pe piaţa forţei de muncă din Republica Moldova. Angajatorii preferă să angajeze femei fără responsabilităţi familiale, sub 45 de ani, iar salariile acestora sunt mult mai mici decît cele ale bărbaţilor. Grupul de lucru a fost informat, de asemenea, despre cazuri de concedieri abuzive legate de sarcină, inclusiv în cazul femeilor angajate în cadrul poliţiei, unele cazuri fiind în prezent judecate în instanţă.

Lasă de dorit şi prezenţa femeilor în viaţa politică. Ar trebui să fie luate măsuri speciale pentru a depăşi sub-reprezentarea femeilor în posturi decizionale la toate nivelurile. Planurile de modificare a Codului Electoral pentru a oferi o cotă de minim 30% de femei pe listele partidelor politice şi creare a stimulentelor financiare pentru partidele politice care promovează femeile trebuie să fie implementate imediat, pentru a putea fi aplicate la următoarele alegeri locale.

Sursa: UNIMEDIA

 

Distribuie articolul: