Pe 21 noiembrie 2017, președinta Asociației Antreprenorilor cu Dizabilități din Republica Moldova, Irina Revin, a scris o plângere către Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității în care a sesizat despre neaccesibilitatea în locașul de cult Catedrala Nașterea Domnului din Chișinău, fapt ce constituie discriminare pe criteriul de dizabilitate în realizarea dreptului la libertatea religiei. Iată ce a urmat.

În data de 12 ianuarie 2018 a avut loc ședința publică unde a fost examinată cererea, la care reprezentanții Mitropoliei nu au fost prezenți pentru a-și exprima poziția.

În urma audierilor, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității a constatat prezența discriminării indirecte pe criteriu de dizabilitate, iar Biserica Ortodoxă din Moldova a fost impusă să accesibilizeze accesul în Catedrala Nașterea Domnului din Chișinău, precum și în toate locașele de cult afiliate Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove.

Autoarea plângerii, Irina Revin spune că, împreună cu avocatul Vadim Vieru, va merge în instanța de judecată, în caz de nerespectare a deciziei Consiliului.

Vezi și: Dizabilitatea nu reprezintă un obstacol în a deveni lider. Irina Revin luptă pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități în societate și dezvoltarea antreprenoriatului