Parlametul Republicii Moldova dorește o nouă modificare a Legii „Privind dreptul de autor şi drepturile conexe” și propune spre votare noi amendamente. Asta la mai puțin de jumătate de an după ce a fost aprobată Legea în vigoare nr. 139/2010, care prevedea împărțirea pe cote părți a gestiunii drepturilor de autor între organizațiile de profil existente. Oficiul Republican al Drepturilor de Autor (ORDA), CopyRight, dar și ANPCI atenționează printr-un apel că acest proiect de modificare a legii este promovat cu încălcarea principiului transparenţei procesului legislativ şi principiilor de cooperare cu societatea civilă şi, în special, cu organizaţiile de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi conexe.

Schimbările efectuate în octombrie 2013 la Legea „Privind dreptul de autor şi drepturile conexe” stabilizaseră oarecum situația din domeniu. Astfel, au fost numite patru organizații cu drept de gestiune colectivă a autorilor, interpreţilor şi producătorilor de fonograme şi videograme: Asociația Obștească „Oficiul Republican al Dreptului de Autor”; Asociaţia Naţională „Copyright”; Asociaţia Naţională pentru protecţia creaţiei intelectuale; Asociaţia „Drepturi de Autor şi Conexe”, fiecăruia revenindu-i o anume cotă parte de gestiune.

„Se încearcă o răsturnare de situație, prin propunerea spre examinare în Parlament a proiectului de lege cu privire la modificarea Legii nr.139/2010 „Privind dreptul de autor şi drepturile conexe”, și anume a art.48 din Lege, prin care se urmărește investirea cu drept de colectare a remunerației drepturilor de autor doar o singură Organizație de Gestiune Colectivă care va întruni cel mai reprezentativ repertoriu. Noile propuneri de modificare a legislaţiei duc în mod inevitabil la tărăgănarea şi la distrugerea sistemului de gestiune colectivă. Mai mult, nicio Organizație de Gestiune Colectivă nu a fost invitată la dezbaterea acestui proiect, aceștia reprezentând și interesele directe ale autorilor. Se proliferează că în Parlament se lobează acest subiect din partea unor interse ascunse”, fapt care a indignat membrii ORDA și COPYRIGHT.

Avocatul Oficiului Republican al Dreptului de Autor, Alexandru Melnic, a comunicat jurnaliştilor că legea în vigoare permite avizarea legală a mai multor asociaţii care pot colecta onorariile. Dacă Parlamentul va adopta modificările propuse, un generator al drepturilor de autor va fi nevoit să devină membrul unei singure asociaţii pentru a-şi putea ridica onorariul. Avocatul a subliniat că nu este benefică deloc instalarea unui nou monopol pe piaţa gestionării dreptului de autor.

Compozitorul Liviu Ştirbu, preşedintele asociaţiei „Copyright”, a declarat că proiectul de lege este în contradicţie cu tot ce s-a făcut anterior. Proiectul va leza şi dreptul constituţional al oamenilor de creaţie la libera alegere.

Preşedintele Asociaţiei interpreţilor din Republica Moldova, Nelly Ciobanu, a subliniat că ar fi fost corect ca artiştii măcar să fi fost invitaţi să se dea părerea despre aceste modificări. Iar interpretul Adrian Ursu a menţionat că nu se doreşte revenirea la situaţia de acum cinci ani, când o singură organizaţie gestiona toate drepturile. Interpreta Nona Marian a accentuat importanța unei concurenţe sănătoase în acest sector. Potrivit ei, timp de doi ani, au avut loc schimbări spre bine, iar acum eforturile depuse riscă să fie compromise.

Interpretul Valy Boghean, membru al Consiliului asociaţiei ORDA, a spus că, atât timp cât a fost monopolizată piaţa de gestionare a drepturilor de autor, cineva a tras foloase. Monopolizarea pieţei nu contribuie la respectarea intereselor oamenilor de creaţie şi nici nu asigură informarea corectă a societăţii despre necesitatea de a plăti pentru drepturile de autor.

Viorica Nagacevschi, președinte ORDA a reafirmat în final nemulțumirea pe care o manifestă cele două organizații, care vin cu rugămintea de a nu admite aceste modificări și a nu distruge mecanismul de funcţionare şi protejare a drepturilor de autor şi conexe. „Suntem dezamăgiţi de un asemenea sistem legislativ, care doar a promis să ne susţină şi să ne creeze condiţii echitabile şi democratice”.

De cealaltă parte, o altă organizație acuză Parlamentul de aceleași intenții. Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale declară că se pregătește joi, spre votare în Parlamentul Republicii Moldova un „Atac raider împotriva oamenilor de creație din Republica Moldova”. Membrii ANPCI solicită de asemenea reîntoarcerea acestui proiect de pe ordinea de zi din parlament și consultarea cu membrii organizațiilor de gestiune schimbările propuse.

„AsDAC-ul dădea artiștilor, mai ales celor mai puțini cunoscuți ceea ce le scăpa printre degete. Am fost văduviți de niște bani pe care îi meritam și am fost nevoiți să trăim doar din onorariile de la evenimente private. Organizațiile nou apărute în domeniul gestiunii drepturilor de autor vin să aducă lumină, o soluție pe piață, ceea ce nu a convenit nici AGEPI-ului, nici AsDAC-ului. Sunt jocuri de culise și interese, care se vor răsfrânge negativ asupra interpreților – nu vom mai primi mai nimic din ceea ce merităm pentru ceea ce facem”, a declarat Ricky Ardezianu, interpret.

Aceștia îi aduc învinuiri directe lui Ghenadie Ciobanu, directorul actual AsDAC, care ar fi lobat în Parlament respectivele modificări de lege și care demult dorește monopolizarea acestui domeniu. ANPCI insistă că drepturile oamenilor de creație sunt încălcate și că respectiva lege nu trebuie să ajungă votată în Parlament, dat fiind că nu a fost consultată cu societatea civilă și organizațiile implicate.

Distribuie articolul: