În anul 2014, numărul născuţilo vii a fost de 38.616 persoane, fiind mai mare cu 745, sau cu 2% mai mult faţă de anul 2013, arată date ale Biroului Național de Statistică, potrivit Agora.md. Rata natalităţii a constituit 10 născuţi-vii la 1.000 locuitori. Nivelul natalităţii în localităţile rurale se menţine mai înalt decât în localităţile urbane. Din numărul copiilor născuţi-vii, 51,6% au fost băieţi, raportul de masculinitate fiind de 107 băieţi la 100 fete.

Conform situaţiei juridice, în anul 2014 numărul copiilor născuţi în afara căsătoriei a fost de 8.233, ceea ce constituie 21,3% din numărul total al născuţilor-vii sau cu 1% mai puţin decât în 2013.

Totodată, se păstrează tendinţa de micşorare a numărului născuţilor de mame în vârstă sub 20 de ani, reprezentând 7,7% din numărul total al născuţilor-vii, faţă de 7,9% – în anul 2013.

Vârsta medie a mamei la prima naştere a fost de 23,9 ani. Mamele din mediul rural nasc la o vârstă mai mică (23 ani) decât mamele din mediul urban (25,4 ani).

În anul de referinţă s-a înregistrat o scădere a ponderii născuţilor-vii de rangul I, constituind 46,5%, pe când ponderea născuţilor-vii de rangul II a crescut. Majoritatea copiilor născuţi în familiile numeroase revin mamelor din mediul rural.

Sursa: Agora.md

Distribuie articolul: