Pastorala Înaltpreasfințitului Părinte Petru la sărbătoarea Nașterii Domnului, adresată preacucernicului cler, preacuviosului cin monahal şi preaiubiţilor credincioşi din Sfânta şi de Dumnezeu păzita Mitropolie a Basarabiei.

Prin mila lui Dumnezeu,
Arhiepiscop al Chişinăului,
Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor

Preacucernicului cler, preacuviosului cin monahal şi preaiubiţilor credincioşi din Sfânta şi de Dumnezeu păzita Mitropoliei a Basarabiei.

Har, milă şi pace de la Hristos Domnul, iar de la noi, arhiereşti binecuvântări.

Preasfințiile Voastre, episcopi eparhioți,
Preacuvioși și Preacucernici părinţi, slujitori ai sfintelor altare,
Iubiți fraţi şi surori în Hristos-Domnul.

Sărbătoarea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos este sărbătoarea iubirii milostive a Fiului veșnic al lui Dumnezeu. Hristos, smerindu-Se pe Sine, S-a făcut om muritor, pentru a-l ridica pe om din păcat și din moarte, astfel dăruindu-i viață veșnică.

Temelia credinței creștine ortodoxe izvorăște din iubirea nesfârșită a Fiului lui Dumnezeu față de om. Taina întrupării lui Hristos a fost prezisă de profeții lui Dumnezeu, inspirați de Duhul Sfânt, iar mai apoi a fost trăită și mărturisită de Apostolii lui Hristos și în veacurile ce au urmat a fost apărată și dogmatizată în fața ereziilor de către Sfinții Părinți, aprofundată în teologie și cântată în viața liturgică de toți creștinii dreptcredincioși, iubitori de Dumnezeu, iar Biserica Ortodoxă Română a hotărât ca anul 2023 să fie închinat imnografilor și cântăreților bisericești.

Nașterea Mântuitorului Fiului lui Dumnezeu reprezintă un moment istoric, dar în același timp, el rămâne, mereu actual, viu și prezent. „Iisus Hristos, ieri, și azi, și în veci este același” ceea ce înseamnă că tot ce a săvârșit Hristos este pururea lucrător în viața noastră, indiferent de timp și loc.

Cu opt sute de ani înainte de Hristos, proorocul Isaia a prezis nașterea lui Mesia din fecioară: „Iată Fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel”, iar în alt loc spune: „Prunc S-a făcut nouă, un Fiu S-a dat nouă, a Cărui stăpânire e pe umărul Lui, și se cheamă numele Lui: Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al Păcii, Părinte al veacului ce va să fie”.

Iubiți fii duhovnicești,

Având credință neclintită și luând aminte la cuvintele prorocului Isaia, să ne închinăm pruncului Iisus, născut în peștera Betleemului, și să ne rugăm pentru pacea lumii. După un an plin de încercări, care a lăsat tristețe în inimile popoarelor și a zdruncinat lumea creștină printr-un război între frați, să-L chemăm în rugăciune pe Dumnezeul cel tare și biruitor ca să aducă pace pe pământ, precum odinioară Hristos a venit pe pământ, plin de pace și iubire, smerindu-Se pe Sine, dăruind lumii viața cea veșnică.

Astăzi, prin Întruparea și nașterea lui Hristos, Dumnezeu vine la noi ca pe „cei din întuneric și din umbră” să afle adevărul „că din Fecioară S-a născut Domnul”. El vine la noi pentru a ridica „păcatul lumii” și prin aceasta toată suferința și povara noastră. El vine într-o lume neputincioasă, cuprinsă de patima puterii, o lume dezorientată și secătuită economic, plină de frică și spaimă, o lume aflată în „latura și în umbra morții”, dar ne adresează cuvinte de nădejde și mângâiere: „Îndrăzniți! Eu am biruit lumea”„Eu sunt nu vă temeți!”„Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi”„Eu sunt învierea și viața cel ce crede în Mine, chiar de va muri, va trăi”.

Mesajul complet poate fi citit aici.

Redacția ea.md se alătură mesajului de felicitare al Mitropoliei Basarabiei și vă urăm un Crăciun fericit!

 

Distribuie articolul: