În perioada 1 mai – 31 noiembrie, Republica Moldova va participa, alături de alte 144 de state ale lumii, la expoziția mondială WORLD EXPO 2015, care se va desfășura la Milano, Italia. Cu această ocazie, Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) a anunțat un concurs cu privire la selectarea personalului în cadrul Pavilionului Republicii Moldova la „Expo Milano2015”. MIEPO recrutează un Director de Pavilion, 6 persoane care să exercite funcția de Ghid/hostess și 3 persoane care să facă parte din personalul tehnic și de întreținere.

 1. Director de Pavilion (1 persoană)
 2. Ghid/Hostess (6 persoane)
 3. Personal tehnic și de întreținere: cleaning manager (3 persoane)

Perioada de angajare: 6 luni (1 mai 2015 – 31 octombrie 2015)

Locul de lucru: Republica Italia, or. Milano, teritoriul expozițional ”Expo Milano 2015”, Pavilionul Republicii Moldova.

Deținerea unui permis de ședere/muncă în Republica Italia, valabil pentru întreaga perioada indicată (01.05.15-31.10.15), este obligatorie pentru toate funcțiile anunțate.

Director de Pavilion

Perioada angajării: 01 mai’15 – 31 Octombrie’15

Condiții de angajare:

 • studii superioare;
 • abilități de management și organizatorice;
 • cunoașterea fluentă limbilor engleză, română și italiană;
 • calități de organizare a lucrului în echipă;
 • capacitate de planificare a activității în funcție de obiective;
 • experiență în administrarea unei activități complexe (prezintă avantaj persoanele cu experiență în organizare evenimente, târguri și expoziții);
 • experiență în planificare financiară/raportare;
 • abilități avansate de comunicare/negociere;

Responsabilități:

 • reprezentarea intereselor în relația juridică și administrativă cu organizatorii expoziției, furnizorii și partenerii Pavilionului Republicii Moldova în cadrul ”Expo Milano 2015”;
 • reprezentarea Pavilionului Republicii Moldova în relația cu media străină;
 • administrarea activității zilnice a pavilionului;
 • administrarea echipelor implicate în activități culturale, oficiale, comerciale, de comunicare;
 • formarea și instruirea personalului (ghizi, voluntari);
 • logistica evenimentelor și a circulației bunurilor materiale;
 • logistica delegațiilor oficiale, culturale și de afaceri;
 • asigurarea bunei desfășurări a evenimentelor din agenda Pavilionului;.
 • Formarea de rapoarte financiare si de activitate periodice.

Ghid/Hostess

Perioada angajării: 01 mai’15 – 31 Octombrie’15

Cerințe:

 • studii superioare (studii economice, profil turism);
 • experiență anterioară în calitate de ghid;
 • experiență în organizarea de evenimente și în relaționarea cu publicul;
 • cunoașterea fluentă a limbilor engleză, română și italiană;
 • abilități avansate de comunicare și organizare;
 • persoană dinamică și activă, cu spirit de inițiativă;
 • cunoștințe impecabile a istoriei, geografiei, valorilor cultural-spirituale Moldovei, cultură generală;
 • disponibilitate pentru activități în week- end și/sau  sărbători;
 • toleranță la stress, activitate sub presiunea unor termene – limită;

Responsabilități:

 • asigură o atmosferă degajată și primitoare pe tot parcursul expoziției, întreține un dialog permanent cu vizitatorii Pavilionului;
 • asigură logistica materialelor informative despre Moldova; preia materialele promoționale (broșuri, hărți, pliante etc) pe care le pune la dispoziția vizitatorilor;
 • asigură buna desfășurare a evenimentului prin: monitorizarea furnizorilor,  colaboratorilor; echiparea spațiilor pentru evenimente; asistența logistică pe parcursul expoziției;
 • oferă informații specializate vizitatorilor într-o manieră adecvată (ex.: informații despre programului Pavilionului, informații cu caracter istoric, cultural, geografic, economic), referințe și contacte relevante;
 • pregătește rapoarte și statistici periodice cu privire la activitatea de ghid în cadrul Pavilionului.

Cleaning Manager

Perioada angajării: 01 mai’15 – 31 Octombrie’15

Cerințe:

 • Studii medii;
 • Disponibilitate pentru activitate în orele de program prevăzute;
 • Disponibilitate pentru activități în week- end și/sau  sărbători;
 • Toleranță la stress, activitate sub presiunea unor termene – limită;

Actele  necesare pentru înscrierea în Concurs:

Pentru persoane fizice:

 • CV in limba română/ engleză;
 • Poză tip pașaport 3×4 (1 exemplar);
 • Copii xerox: buletin, certificat naștere, certificat căsătorie (dacă e aplicabil), pașaport (dacă e aplicabil);
 • Acte ce demonstrează valabilitatea permisului de ședere/muncă în Republica Italia pentru perioada vizată;
 • Cazier judiciar;
 • Adeverința medicală de la medicul de familie, cu specificația “clinic sănătos și apt de muncă din punct de vedere psihic si fizic”;
 • Copii xerox a tuturor diplomelor de studii;
 • Referințe/scrisori de recomandare privind activitatea în domeniu de la locurile de muncă/proiectele precedente;
 • Oferta financiară.

Pentru persoane juridice:

 • Certificat de înregistrare a întreprinderii – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;
 • Certificat de atribuire a contului bancar – copie,eliberat de banca deţinătoare de cont;
 • Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor – copie,confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;
 • Licenţa de activitate – copie, confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului, se prezintă atunci, când activitatea Persoanei Juridice este subiect al licențierii conform prevederilor legale;
 • Notă informativă privind experiența în domeniu;
 • Referințe/scrisori de recomandare privind activitatea în domeniul vizat;
 • CV în limba română/engleză pentru persoana-candidat;
 • Oferta financiară.

Dosarele vor  fi expediate în adresa  MIEPO (str. A. Mateevici 65, MD 2009, Chișinău), sau  la email : [email protected]

Dosarele incomplete sau non-conforme condițiilor Concursului nu vor fi examinate!

Termenul pentru depunerea dosarelor pentru Concurs  este 27.04.2015 ora 17:00.

P

Distribuie articolul: