Nicăieri în România nu se află adunate pe un spaţiu atât de restrâns mai multe biserici, mănăstiri şi schituri ca în Moldova. Cele mai multe din ele au o vechime de sute şi sute de ani. În weekendul trecut am făcut un circuit al mănăstirilor din nordul Moldovei şi în articolele următoare voi povesti detalii inedite despre fiecare mănăstire în parte. Azi am ales să scriu despre aşezământul putnean, care se impune ca unul dintre cele mai strălucite centre ale culturii şi artei medievale din sud-estul Europei.

Din Chişinău am mers spre Costeşti, am trecut vama pe la Costeşti-Stânca, inclusiv am văzut şi barajul construit în 1973-1978 pe râul Prut. După vamă am luat direcţia Botoşani-Suceava- Rădăuţi-Putna. De acasă mi-am schiţat un circuit pe care eram oricând dispuşi să-l mai îmbunătăţim pe drum.

 Putna

Deci trebuia să ajungem la Mănăstirea Putna, Chilia lui Daniil Sihastrul, Mănăstirea Suceviţa, Moldoviţa, Voroneţ, Mănăstirea Humor, apoi să trecem prin Suceava şi mai departe spre casă. Am respectat în tocmai planul plus că am vizitat Mănăstirea Probota şi Muzeul Satului Bucovinean. Ei, dar să le luăm pe rând.

 Putna

Am ajuns pe la amiază la Mănăstirea Putna aflată în comuna Putna, în Bucovina, foarte aproape de frontiera ucraineană şi primul lucru am căutat mormântul lui Ştefan Cel Mare. Mănăstirea Putna a fost construită de Ştefan cel Mare între anii 1466-1469 la îndemnul lui Daniil Sihastrul. În 1881 i s-au ridicat toate zidurile de împrejmuire şi turnurile de apărare, dintre care azi s-a păstrat doar turnul tezaurului.

 Putna

În sec XVII a fost mult distrusă. Lucrări majore de restaurare au fost în sex XX, dar se mai fac şi în zilele noastre. În biserica mănăstirii sunt mormintele lui Ştefan cel Mare, Maria Voichiţa, Maria de Mangop, Ştefăniţă Vodă. Pentru poze în interiorul mănăstirii eşti taxat cu 10 RONI – aproximativ 40 MDL.

Putna

Locul este frumos, era multă lume în pelerinaj, în excursii, dar nu am simţit în nici un moment starea de sufocare, ajungea spaţiu pentru toţi. Pe teritoriul mănăstirii funcţionează şi un muzeu cu 2 niveluri care păstrează manuscrise, icoane, broderii şi argintărie, toate de pe timpul lui Ştefan Cel Mare. Sunt câteva opere de mare valoare şi anume Acoperimântul de Mormânt al Mariei de Mangop, dar şi Tetraevangheliarul din 1473.

 Putna

După ce am vizitat muzeul am ieşit de pe teritoriul mănăstirii, ne-am întors înapoi în comuna Putna şi peste 1.5 km (veţi vedea indicator) am ajuns la un alt obiectiv, nu mai puţin important, Chilia lui Daniil Sihastrul.

 Daniil Sihastru

Daniil Sihastrul fiind un sfeşnic de taină pentru Ştefan Cel Mare, care spre sfârştul vieţii s-a restras într-o chilie, făcută de el însuşi într-o piatră din apropierea Mănăstirii. Acum este un loc de pelerinaj obligatoriu pentru cei care ajung la Putna.

 Putna

Pentru mai multe detalii accesaţi www.putna.ro

Viorica Tarlapan-Ataman

Travelblog.md

Distribuie articolul: