Comisia Europeană a adoptat măsuri pentru a mări numărul femeilor, care ar putea ocupa funcții de conducere în cele mai mari întreprinderi din Europa. Noul proiect de lege, presupune ca în aceste instituții raportul să fie 60% -bărbați la 40% -femei. Această decizie vine în urma unor statistici, care arată că numărul bărbaților în prezent în consiliile de administraţie al întreprinderilor mari este dominant. Conform datelor oferite de europa.eu 85 % dintre membrii neexecutivi ai consiliilor de administrație și 91,1 % dintre membrii executivi ai acestora sunt bărbați, în timp ce femeile reprezintă 15 % și, respectiv, 8,9 %.

Deşi au mai existat dezbateri publice la această temă, situaţia nu s-a schimbat atât cât au aşteptat membrii Comisiei Europene. De această dată directiva a stabilit un obiectiv minim care trebuie să fie atins până în 2020 sau până în 2018, în cazul întreprinderilor publice cotate la bursă și anume, ca 40 % dintre membrii neexecutivi ai consiliilor de administrație ale societăților cotate la bursă din Europa să fie femei. În cazul nerespectării acestui obiectiv de către unele companii, statele membre vor stabili sancţiuni adecvate care le vor face să respecte hotărârea. 

Promovarea egalităţii de gen în procesele decizionale este un obiectiv din Cartea Femeilor Europene, iniţiată de către președintele José Manuel Barroso, și vice-președintele Viviane Reding în martie 2010. Această declarație politică stabilește cinci domenii – cheie de acțiune și angajează Comisia Europeană să construiască o perspectivă de gen în toate politicile sale pentru următorii cinci ani.