La Biblioteca Națională a Republicii Moldova este organizată, în parteneriat cu Agenția Națională a Arhivelor, expoziția „Valori cărturești din Biblioteca Mănăstirii Noul Neamț”. Expoziția pune în valoare istoria acestei Mănăstiri, care este legată de lavra Neamțului de peste Prut, fiind una din cele mai mari centre medievale de cultură şi învaţământ moldoveneşti și aduce în atenția publicului o mică parte din bogata bibliotecă a Mănăstirii Noul Neamț, cărți scrise în limba română, slavonă, latină, franceză, greacă, germană și rusă.

Cea mai veche lucrare expusă este 𝑷𝒓𝒂𝒗𝒊𝒍𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑮𝒐𝒗𝒐𝒓𝒂 din 1640, care înainte de a ajunge la mănăstirea Neamț, s-a aflat în biserica cu hramul Sfântul Nicolae din Bacău. De asemenea, pot fi admirate și alte tipărituri monumentale ale tiparului românesc precum 𝑳𝒊𝒕𝒖𝒓𝒈𝒉𝒊𝒂 tipărită la Iași de Duca Sotiriovici în 1747, sau 𝑬𝒗𝒂𝒏𝒈𝒉𝒆𝒍𝒊𝒂 din 1762, și chiar 𝑬𝒏𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐𝒑𝒆𝒅𝒊𝒂 𝒔𝒂𝒖 𝒅𝒊𝒄𝒕̦𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒖𝒍 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒕𝒊𝒗 𝒂𝒍 𝒔̦𝒕𝒊𝒊𝒏𝒕̦𝒆𝒍𝒐𝒓, 𝒂𝒓𝒕𝒆𝒍𝒐𝒓 𝒔̦𝒊 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒓𝒊𝒊𝒍𝒐𝒓, editată la Paris, în 1751, etc.

Biblioteca mănăstirii deţinea aproape 2000 de volume vechi scrise de mână şi tipărite, adunată prin călugări, iar în perioada interbelică era considerată ca fiind cea mai valoroasă dintre toate bibliotecile mănăstirești. În mare parte biblioteca a fost completată prin contribuția duhovnicului Andronic. La completarea bibliotecii mănăstirii Noul Neamț cu literatură bisericească și laică s-au implicat și diferite personalități marcante ale spiritualității creștine, precum arhimandritul Conon Arămescu-Donici sau Mitropolitul Iosif Naniescu.

Între anii 1945-1958, în urma lichidării unor mănăstiri (Curchi, Căpriana, Hârbovăț, Hâncu ș.a.), o parte din bunurile acestora, în special cărțile, au fost salvate și aduse la mănăstirea Noul Neamț. În data de 16 octombrie 1962 a fost închisă și mănăstirea Noul Neamț iar ca urmare arhiva mănăstirii, cărțile din biblioteca, atât cât s-a salvat cu putință), au fost depuse din inițiativa lui A. Nichitici la Arhiva Centrală de Stat a RSSM.

Expoziția va fi deschisă publicului la BNRM până 31 martie 2022, spațiul expozițional, blocul central, et. 2.

Distribuie articolul: