Datele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) arată că Republica Moldova ocupă primul loc în Europa privind numărul de bolnavi și numărul de îmbolnăviri de tuberculoză (TBC). Potrivit ultimelor date ale Ministerului Sănătăţii, anul trecut, în țara noastă s-au înregistrat 4686 cazuri de tuberculoză, aceste statistici constituind aproximativ 115 cazuri la 100 mii locuitori, în timp ce pentru Europa numărul mediu de îmbolnăviri este de 41 la 100 mii locuitori, iar pentru țările Americii de Nord este de patru. Medicii afirmă că sărăcia, migraţia şi indiferenţa sunt trei cauze care poziţionează ţara pe acest loc de frunte după numărul de îmbolnăviri.
Potrivit Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, cea mai mare incidenţă de îmbolnăviri, în raioanele de pe malul drept al Nistrului, se atestă în raionul Călăraşi – 156 de bolnavi la 100 de mii populaţie, acesta fiind urmat de raioanele Orhei, Străşeni, Rezina, Anenii Noi, Şoldăneşti, Făleşti. Incidenţa îmbolnăvirilor în aceste raioane variază între 100 şi 150 de bolnavi la 100 de mii populaţie. O incidenţă mică a tuberculozei se menţine în câteva raioane din nordul Moldovei – Briceni, Edineţ şi Ocniţa. Situaţie epidemiologică mai gravă se atestă în raioanele din stânga Nistrului. Astfel că la Râbniţa, în 2012, la 100 de mii de populaţie reveneau aproximativ 218 bolnavi de tuberculoză, în raionul Slobozia cu 198 de bolnavi la 100 de mii de locuitori, Bender – 133 la 100 de mii, Dnestrovsc – 128 de bolnavi la 100 de mii, Camenca şi Tiraspol – cu peste 120 de bolnavi la 100 de mii de oameni.
Liliana Domente, directoarea Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” din Chişinău afirmă că principalele cauze ale evoluţiei rapide a bolii în ţara noastră sunt: modul nesănătos de viaţă, (cum ar fi: abuzul de alcool, folosirea drogurilor, a tutunului, dar şi a alimentaţiei iraţionale); refuzul pacientului de a se prezenta la medic şi de a se trata, dar şi migraţia.

 

Migraţia moldovenilor sporeşte riscul de îmbolnăviri
Într-un comunicat al Ministerul Sănătăţii (MS) din R. Moldova este menţionat că, oficial, 15 la sută din numărul total de bolnavi de tuberculoză sunt persoane care muncesc în străinătate. „În realitate însă, se consideră că numărul lor este mult mai mare, pentru că anume această categorie este cel mai greu de verificat. De altfel, conform statisticilor, în 2012 s-a înregistrat o uşoară creştere (+4%) a bolnavilor de tuberculoză printre aceştia – 647 de cazuri comparativ cu 623 în 2011″, se precizează în comunicatul MS.

 

Republica Moldova-lider mondial la capitolul tuberculoză rezistentă la medicamente
Organizaţia Mondială a Sănătăţii specifică într-un raport că Republica Moldova şi Rusia sunt ţările unde se înregistrează cel mai înalt nivel din lume de tuberculoză rezistentă la medicamente. Specificăm că în raport însă lipsesc date din mai multe țări din Africa și India unde nivelul tuberculozei rezistente la medicamente ar putea fi mai mare. Nina Postu, medic ftiziopneumolog din raionul Rezina afirmă că refuzul pacientului de a merge la medic, abandonul sau tratamentul incomplet şi inadecvat, sunt factorii ce pun în pericol sănătatea publică, deoarece în asemenea cazuri, bolnavii pot rămâne contagioşi, iar bacteriile pot să dezvolte rezistenţă la medicamente. Mai mult decât atât, persoanele care se pot infecta, vor dezvolta la rândul lor o formă de tuberculoză multi-drog-rezistentă.
Specificăm că bolnavul de TBC care nu urmează tratament poate infecta timp de un an circa 15 persoane, aşa că este foarte important atitudinea serioasă a pacientului faţă de această maladie, adresându-se la medic de la apariţia primelor simptome.
 
Pacientul bolnav de tuberculoză din R. Moldova – internat de judecători
Potrivit Legii cu privire la controlul şi profilaxia tuberculozei nr. 153-XVI din 04.07.2008, bolnavul cu formă contagioasă a tuberculozei care încalcă regimul sanitaro-antiepidemic sau care se eschivează de la examenul medical de depistare a tuberculozei sau de la tratamentul tuberculozei este internat în temeiul unei hotărâri judecătoreşti în instituţiile ftiziopneumologice specializate pentru tratament coercitiv (de constrângere). Cererea de spitalizare temporară coercitivă se depune de instituţia medico-sanitară publică, în care activează medicul ftiziopneumolog, la instanţa de judecată (în raza domiciliului sau locului de aflare a persoanei bolnave), la momentul stabilirii refuzului tratamentului prescris. La cererea înaintată instanţei de judecată, cu informaţia privind circumstanţele de fapt şi de drept, care argumentează necesitatea şi termenul spitalizării, se va anexa avizul Consiliului medical consultativ al instituţiei medico-sanitare care a sesizat instanţa de judecată. Dacă pacientul consideră că prestatorul de servicii de sănătate i-a încălcat drepturile şi interesele legitime, acesta are dreptul la o asistenţă juridică adecvată în vederea înlăturării oricăror încălcări.
 
Important:
• Rata îmbolnăvirilor cu tuberculoză în Republica Moldova raportată la 100 de mii de locuitori constituie 114,8 persoane.
• În 2012 din cauza tuberculozei au decedat 512 locuitori ai Republicii Moldova.
• Raioanele cu cea mai înaltă rată a îmbolnăvirilor cu tuberculoză sunt Călăraşi, Orhei, Rîbniţa, Slobozia, Străşeni.
• În 2012, au fost înregistraţi 827 de bolnavi cu MDR-TB.
• Prevalenţa MDR-TB printre cazurile noi de tuberculoză înregistrate în 2012 este de 23,7 %.
• Republica Moldova este asigurată în întregime cu preparate antituberculoase de primă linie pentru tratamentul tuberculozei clasice (sensibile la tratament). Procurarea acestora este asigurată din mijloacele Fondului Global de combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei şi bugetul de stat.
• Diagnosticarea şi tratamentul tuberculozei în Republica Moldova este gratuit.
• Bolnavii de tuberculoză din Republica Moldova sunt trataţi în următoarele instituţii medicale specializate:
• Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”,
• Spitalul Clinic Municipal Ftiziopneumologic, Chişinău,
• Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”, Vorniceni
• Spitalul Clinic Municipal Bălţi, Secţia Ftiziopneumologie.
• În 10 raioane din Republica Moldova – Străşeni, Orhei, Rezina, Criuleni, Cahul, Ialoveni, Hînceşti, Ungheni, Glodeni, Rîbniţa au fost deschise centre comunitare pentru susţinerea bolnavilor de tuberculoză

Distribuie articolul: