Biroul Național de Statistică a făcut astăzi public portretul femeilor și al bărbaților din Moldova. La 1 ianuarie 2016, s-a stabilit că avem cu 3 la sută mai multe femei decât bărbați. Tot Biroul de Statistică a stabilit că femeile trăiesc mai mult decât bărbaţii în medie cu 8 ani, speranţa de viaţă la naştere fiind de 75,5 ani pentru femei şi 67,5 ani în cazul bărbaţilor. Femeile se căsătoresc mai devreme și ocupă mai puține funcții de conducere la toate nivelurile.

Bărbaţii din mediul urban trăiesc în medie cu 4,2 ani mai mult decât cei din mediul rural, iar în cazul femeilor acest decalaj este de 3,7 ani.

Femeile se căsătoresc mai devreme decît bărbaţii. Vârsta medie a femeii la prima căsătorie este de 25,4 ani, iar la bărbaţi de 28 ani. Căsătoriile la vârsta de pînă la 20 ani sunt mai frecvente în mediul rural: aproape 19 % din numărul căsătoriilor înregistrate la sate au fost încheiate de femei în vârstă sub 20 ani, faţă de 7,7%, în mediul urban.

Femeile într-o măsură mai mare decât bărbații preferă activităţi salariate. Peste 70% din totalul femeilor ocupate sunt angajate în calitate de „salariat”. La bărbaţi acest indicator constituie 60%.

Femeile câştigă în medie cu 13% mai puţin decât bărbaţii. Femeile câştigă în medie cu 13,2% mai puţin faţă de bărbaţi. Exprimată în bani, diferența constituie în medie circa 647 lei. Astfel, salariul mediu a constituit pentru femei 4235,2 lei, iar pentru bărbaţi 4 881,3 lei.

Majoritatea funcţiilor de luare a deciziilor în stat sunt ocupate de bărbați. Participarea femeilor la luarea deciziilor la nivel parlamentar relevă o reprezentare a femeilor în proporţie de 21,8% (din 101 deputaţi 22 sunt femei), în timp ce la nivel european aceasta a constituit 36,9 la sută.

Femeile au mai câştigat „teren” de reprezentare la nivel local la ultimele alegeri. În urma alegerilor locale din anul 2015, femeile reprezintă 20,6% din numărul total al primarilor, mai mult comparativ cu alegerile locale din anul 2011 (18,4%).

Femeile săvârşesc infracţiuni mai rar decît bărbaţii. Din totalul persoanelor care au săvîrşit infracţiuni în anul 2015, 7,5% au fost femei, iar 92,5% – bărbaţi. Femeile însă mai des sunt implicate în săvîrşirea infracţiunilor grave: 20,2% din total femei care au fost implicate în săvîrşirea infracţiunilor au comis infracţiuni excepţional de grave, deosebit de grave şi grave, comparativ cu 15,9% în cazul bărbaţilor.

Mai multe citiți aici: statistica.md

Distribuie articolul: