După un an bugetar dificil, de coagulare a echipei și de intervenții stringente, în anul 2023, Ministerul Culturii  își va focusa atenția pe reforme esențiale pentru activitatea bibliotecilor, finanțarea instituțiilor teatral-concertistice, a uniunilor de creație, companiilor de cinema, la fel va fi regândit mecanismul de editare de carte și de protejare și valorificare a patrimoniului cultural.

Provocarea cea mare a Ministerului Culturii ține de regândirea mecanismelor centrate de susținere financiară a diferitor entități, de abordarea durabilă și sustenabilă, majoritatea intervențiilor fiind necesare pentru a armoniza legislația națională la cea europeană.


„În anul 2023 ne propunem să purcedem la o serie de reforme substanțiale, rezultatul cărora va fi deblocarea activității în domeniul culturii și creșterea salarizării oamenilor de cultură. Reorganizările sunt iminente, întrucât sistemul moștenit este rigid și nu permite flexibilitate, nu motivează artiștii, oamenii de cultură, să avanseze, să-și asume inițiative și proiecte noi și responsabile, să creeze produse culturale competitive, pe măsura așteptărilor societății.”


Declarații în acest sens au fost făcute marți, 24  ianuarie, de către ministrul Culturii, Sergiu Prodan, în cadrul consultărilor publice a Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023. La dezbatere au participat reprezentanți ai sectorului asociativ, instituțiilor publice și comunităților culturale, de cercetare și educație artistică, precum și alți actori interesați.

Printre priorități, în 2023  va fi adoptarea Strategiei pentru cultură și patrimoniu – 2030, Aprobarea Programului Național „Moldova Creativă” în vederea alinierii la standardele și practicile europene; instituirea Fondului Culturii și crearea unui nou sistem de management, pe de o parte, și mecanism de subvenționare  a instituțiilor din subordine, de cealaltă, care va duce la sporirea  responsabilității și a veniturilor  angajaților.

Alte inițiative prevăzute în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023, în domeniul culturii, vizează crearea Fondului, dar și a Registrului cinematografiei,  precum și crearea Cinematecii Naționale,  asigurând rezervarea patrimoniului național al Arhivei de Film și demararea programului de salvgardare a brandului Moldova-Film. Se va întâmpla, inclusiv, prin reorganizarea S.A. Moldova Film și S.A. „Moldcinema”, comasarea acestora în instituție publică în subordinea  Ministerului Culturii. 

Printre noutăți va fi și aprobarea Regulamentului privind circulația bunurilor culturale mobile  în vederea reformării sistemului de evidență și circulație a acestora și ajustării la aquis-ul european, (ca să nu se mai întâmple cazuri cu sechestrarea instrumentelor muzicale de la interpreți notorii). Va fi instituit și un Serviciu de circulație și evidență a bunurilor culturale mobile.

Programul de acțiuni prevede și 14 inițiative privind componenta turismului. Acestea, însă, vor fi consultate separat, cu actorii interesați.