În pofida situației complicate din țara vecină, Festivalul Moldox dedicat schimbării sociale va avea loc în acest an în perioada 24-28 august, la Cahul. Misiunea festivalului este de a aduce schimbarea socială prin intermediul filmului documentar și de a invita publicul să reflecteze asupra problemelor societății moderne, tocmai din acest motiv am decis să facem ce putem mai bine și anume să informăm prin film documentar, să inspirăm și să motivăm oamenii să devină social activi. 

În acest an tema festivalului este Generații. Decizia de a dedica un festival întreg acestui subiect vine din dorința de a descoperi sensul lui „a fi bătrân” și „a fi tânăr” care aproape că s-a schimbat radical. Viteza de schimbare și mișcare, a secolului în care trăim, face deseori ca rupturile dintre generații să fie tot mai mari și uneori mai violente. Ne confruntăm cu un conflict între nepoți și bunici, părinți și copii. Deseori din necunoaștere dar mai ales din cauza schimbărilor prea mari. Ne confruntăm cu o discriminare pe vârste: și a celor tineri de cei în vârsta dar și a celor bătrâni de către cei tineri. 

Tradițional, timp de 5 zile publicul va avea posibilitatea să vizioneze unele dintre cele mai bune documentare, cu impact social, premiate la festivaluri internaționale și să participe la sesiuni de întrebări și răspunsuri cu realizatorii și realizatoarele filmelor. Proiecțiile vor avea loc la Teatru „B.P Hașdeu”, iar intrarea pentru toți doritorii va fi liberă. În acest an am pregătit 15

documentare care au reușit să surprindă publicul internațional și care, sperăm noi, să placă și publicului nostru. În fiecare zi va fi asigurat un microbuz gratuit cu ruta Chișinău-Cahul-Chișinău pentru ca și doritorii din capitală să poată savura din filme. De asemenea, anul acesta în programul Festivalului este preconizată organizarea unei zone de agrement unde vor avea loc o multitudine de activități culturale și distractive: discuții publice, food court, concerte în aer liber cu artiști naționali și internaționali. Programul festivalului va fi publicat curând pe rețele și pe site-ul oficial www.moldoxfestival.com 

Mulțumim tuturor finanțatorilor și susținătorilor Festivalului Internațional de film documentar Moldox, pentru implicare și posibilitatea de a fi și în acest an alături de publicul din regiuni, astfel încât, tot mai multă lume să aibă acces facilitat și în proximitate la evenimente culturale de calitate. Festivalul Moldox este susținut financiar de Institutul Suedez; Primaria Cahul; Consiliul raional; Centrul Național al Cinematografiei; Swiss Cooperation Fund; Fundația Friedrich Ebert Stiftung; Oficiul Ambasadei Olandei la Chișinău; USAID; Institutul Cultural Român; EUNIC; Ambasada Austriei; Ambasada Cehiei în Chișinău. 

Festivalului de Film documentar pentru Schimbare Socială MOLDOX a fost fondat în 2016 și este dedicat în exclusivitate filmelor non-ficțiune cu relevanță socială semnificativă. MOLDOX a fost conceput ca un festival de film internațional axat pe probleme sociale actuale, accesibil tuturor, motiv pentru care intrarea la festival este liberă.

Международный фестиваль документального кино Moldox, 7-й выпуск 24-28 августа, Кагул 

Несмотря на сложную ситуацию в Украине, с 24 по 28 августа в Кагуле пройдет фестиваль Moldox, посвященный социальным изменениям. Миссия фестиваля – изменить социум через документальное кино и предложить общественности задуматься о проблемах современного общества. Именно поэтому мы решили делать то, что мы умеем лучше всего: при помощи документального кино информировать, вдохновлять и мотивировать людей становиться социально активными. 

В этом году тема фестиваля — поколения. Решение посвятить этой теме целый фестиваль исходит из желания раскрыть современное значение понятий «быть старым» и «быть молодым», которые почти радикально изменились в последнее время. Скорость, с которой происходят изменения, и движение нашего века, часто делает раскол между поколениями более глубоким и, часто, жестоким. Мы сталкиваемся с конфликтами между родителями и детьми, внуками и старшим поколением. Часто из-за незнания, но в основном из-за слишком большой разницы в восприятии окружающего мира. Мы сталкиваемся с дискриминацией по возрастному признаку: как со стороны молодежи, так и со стороны пожилых людей. 

По традиции, в течение 5 дней у публики будет возможность посмотреть одни из лучших документальных фильмов с социальным подтекстом, которые отмечены наградами на международных фестивалях. В этом году мы подготовили программу из 15 документальных фильмов, которые удивили международную аудиторию, и, надеемся, понравятся нашему зрителю. А также можно будет принять участие в сессиях вопросов и ответов с создателями фильмов. Показы пройдут в театре им. Б.П. Хашдеу, вход для всех желающих бесплатный. Ежедневно в дни фестиваля по маршруту Кишинев-Кагул-Кишинев будет курсировать бесплатный микроавтобус для тех, кто хочет участвовать в фестивале или просто посмотреть

документальные фильмы. Также в этом году на фестивале будет организована специальная зона под открытым небом, где пройдут культурные и развлекательные мероприятия: общественные дискуссии, фудкорт, концерты под открытым небом с участием отечественных и зарубежных артистов. 

Мы благодарим все организации, которые оказывают финансовую поддержку Международному фестивалю документального кино Moldox. Спасибо за ваше участие в судьбе фестиваля и за возможность в этом году снова быть с публикой из регионов, благодаря вашей помощи все больше и больше людей имеют простой доступ к качественным культурным мероприятиям. Фестиваль Moldox финансируется Шведским институтом; примэрией Кагула; районным советом; Национальным центром кинематографии; Swiss Cooperation Fund; фондом Friedrich Ebert Stiftung; кишиневским офисом посольства Нидерландов; USAID; Institutul Cultural Român; EUNIC; посольством Австрии и посольством Чехии в Кишиневе. 

Фестиваль документального кино MOLDOX for Social Change был основан в 2016 году и посвящен нон-фикшн фильмам, имеющим большое социальное значение. MOLDOX задумывался как международный кинофестиваль, посвященный актуальным социальным проблемам, доступный всем, поэтому вход на фестиваль бесплатный.

 

Distribuie articolul: