Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în parteneriat cu Agenția Națională a Arhivelor, invită doritorii la un Eveniment de comemorare a victimelor represiunilor politice în Republica Moldova cu genericul „Tragedii basarabene în Siberia. Istoria deportaților văzută de Expedițiile Memoriei”.

Pe 6 iulie, comemorăm un eveniment tragic din istoria noastră. Cu 73 de ani în urmă, părinţii, buneii şi străbunii noştri au fost supuşi la o grea încercare de către regimul comunist de atunci. În zilele de 5–7 iulie 1949, autorităţile RSS Moldoveneşti au deportat din vatra strămoşească zeci de mii de cetăţeni, ducându-i „în Siberiile de gheaţă”. Prin această acţiune de genocid, regimul stalinist şi-a afişat cu brutalitate toată ostilitatea faţă de ceea ce înseamnă viaţă liberă, muncă cinstită, demnitate umană, identitate naţională.

Operaţiune denumită conspirativ „IUG”/Sud s-a făcut în urma Hotărârii Biroului Politic al CC al PC al URSS Nr. 1290-467cc din 6 aprilie 1949 „Cu privire la deportarea de pe teritoriul RSS Moldovenească a chiaburilor, foştilor moşieri, marilor comercianţi, complicilor ocupanţilor germani, persoanelor care au colaborat cu organele poliţiei germane şi româneşti, a membrilor partidelor politice, a gardiştilor albi, membrilor sectelor ilegale, cât şi a familiilor tuturor categoriilor enumerate mai sus”. Hotărârea, care prevedea „deportarea în Kazahstan, Asia Centrală şi Siberia a 11.280 de familii cu 40.850 de oameni”, era însoţită de un act adiţional în care se specifica decizia Guvernului Sovietic ca „deportarea categoriilor menţionate să se facă pe vecie”, operaţiunea să înceapă pe 6 iulie 1949, ora 02,00 şi să se încheie pe 7 iulie 1949, ora 20,00.

ÎN PROGRAM:

Întâlnire cu Octavian Țâcu, dr. în istorie, om politic; Violeta Gorgos, regizor TVR Iași; Virgil Mărgineanu, producător; membrii echipei Expediției Memoriei.

Vizionarea filmului documentar „Expedițiile memoriei: Jurnal de bord. Siberia – Novosibirsk -Tomsk”, un film despre românii basarabeni deportați în regiunea Novosibirsk din Rusia.

Expoziție de documente „Tragedii basarabene: al doilea val de deportări” organizată în parteneriat cu Agenția Națională a Arhivelor, în care vor fi expuse dosare din „Colecția documentelor persoanelor expulzate și deportate de pe teritoriul RASSM și RSSM în perioada anilor 1930, 1941-1951” care conțin liste cu persoane deportate în timpul operațiunii „Sud” din 6-7 iulie 1949 (Fondul R-3397).

Evenimentul va avea loc la 6 iulie 2022, ora 11.00, sala de conferințe „Alexe Rău”, etajul I,                                                     blocul central, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Expoziție tematică Destine frânte: deportările din Basarabia

6 iulie – 6 august 2022

   Biblioteca Națională a Republicii Moldova organizează, începând cu 6 iulie, expoziția tematică „Destine frânte: deportările din Basarabia”. Scopul expoziției este de a elucida adevărul istoric despre fenomenul deportărilor prin mărturiile celor care au suferit pe nedrept, supraviețuitori ai Gulagului sau descendenții acestora; prezentarea și valorificarea unor lucrări documentare și memorii din colecțiile BNRM.

Odată cu declanșarea mișcării de renaștere națională, s-a produs o schimbare radicală în atitudinea societății față de trecutul istoric. Valorificarea documentelor de arhivă, ținute până atunci sub lacăt, a adus la concluzia cât de mult a fost schimonosit discursul istoric sub dictatură și cât de necesară pentru viitoarele generații este recuperarea memoriei istorice. Expoziția este un imn al suferinței, dar și al biruinței acestor oameni, o recompensă morală pentru cei care au suferit ca să învingă.

Sunt expuse circa 100 de documente, printre care: amintirile Eufrosiniei Kersnovski, boieroaică din Soroca, deportată în Siberia în 1941, care a muncit din greu 19 ani la tăiat pădure, la extragerea minereului de nichel etc; „Cartea Memoriei”, 4 volume cu numele victimelor supuse represiunilor din localitățile Republicii Moldova; „Cu gândul la tine, Basarabia mea”, carte semnată de Vadim Ștefan Pirogan,  co-fondator al Asociației foștilor deținuți politici și a Veteranilor Armatei Române din Republica Moldova; Dumitru Crihan, carte de memorii despre infernul Gulagului „Invitații în iad”, Boris Vasiliev „Stalin mi-a furat copilăria”, Margareta Cemârtan- Spânu cu amintiri despre copilăria din Siberia, de una singură, fără părinți, fără rude relatate în „Siberia de acasă”; scriitorii Alexei Marinat („Eu și lumea”), Nicolai Costenco („Din bezna temniței…scrisori din Gulag”); Serafim Saka („Basarabia în Gulag”) ș.a.; istoricii Anatol Petrenco („Teroarea stalinistă în Basarabia”), Valeriu Pasat („Asprul adevăr al istoriei. Deportări de pe teritoriul RSS Moldovenești în anii 40-50”); Alexandru Moraru („Victimele terorii comuniste din Basarabia”); Viorica Olaru-Cemîrtan („Deportările din Basarabia. 1949 – 1941, 1944 – 1956”) etc.

Un loc aparte în expoziție îl ocupă 20 de dosare oferite de către Agenția Națională a Arhivelor. Printre ele se regăsesc: Directive și documente cu privire la Operațiunea „SUD”, anul 1949 ; Documente cu indicații operative privind operațiunea „SUD”, raionul Tighina (Bender), anul 1949, raionul Soroca, raionul Râbnița, raionul Bălți, orașul Chișinău; Listele comune ale persoane deportate din diferite localități; Listele familiilor îmbarcate în eșalon care urmau să fie deportate (din diferite localități).

Expoziția este structurată în 3 compartimente: Mărturisiri despre Golgota siberiană; Gulagul în memoria contemporanilor; Cărțile dorului și a suferințelor. Expoziția poate fi vizitată până la 6 august 2022,  blocul central, etajul II, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

 

 

Distribuie articolul: