Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în parteneriat cu Agenția Națională a Arhivelor, invită doritorii la un Eveniment de comemorare a victimelor represiunilor politice în Republica Moldova cu genericul „Tragedii basarabene în Siberia. Istoria deportaților văzută de Expedițiile Memoriei”.

Pe 6 iulie, comemorăm un eveniment tragic din istoria noastră. Cu 73 de ani în urmă, părinţii, buneii şi străbunii noştri au fost supuşi la o grea încercare de către regimul comunist de atunci. În zilele de 5–7 iulie 1949, autorităţile RSS Moldoveneşti au deportat din vatra strămoşească zeci de mii de cetăţeni, ducându-i „în Siberiile de gheaţă”. Prin această acţiune de genocid, regimul stalinist şi-a afişat cu brutalitate toată ostilitatea faţă de ceea ce înseamnă viaţă liberă, muncă cinstită, demnitate umană, identitate naţională. Operaţiune denumită conspirativ „IUG”/Sud s-a făcut în urma Hotărârii Biroului Politic al CC al PC al URSS Nr. 1290-467cc din 6 aprilie 1949 „Cu privire la deportarea de pe teritoriul RSS Moldovenească a chiaburilor, foştilor moşieri, marilor comercianţi, complicilor ocupanţilor germani, persoanelor care au colaborat cu organele poliţiei germane şi româneşti, a membrilor partidelor politice, a gardiştilor albi, membrilor sectelor ilegale, cât şi a familiilor tuturor categoriilor enumerate mai sus”. Hotărârea, care prevedea „deportarea în Kazahstan, Asia Centrală şi Siberia a 11.280 de familii cu 40.850 de oameni”, era însoţită de un act adiţional în care se specifica decizia Guvernului Sovietic ca „deportarea categoriilor menţionate să se facă pe vecie”, operaţiunea să înceapă pe 6 iulie 1949, ora 02,00 şi să se încheie pe 7 iulie 1949, ora 20,00.

ÎN PROGRAM: 

  • Întâlnire cu Octavian Țâcu, dr. în istorie, om politic; Violeta Gorgos, regizor TVR Iași; Virgil Mărgineanu, producător; membrii echipei Expediției Memoriei.
  • Vizionarea filmului documentar „Expedițiile memoriei: Jurnal de bord. Siberia – Novosibirsk -Tomsk”, un film despre românii basarabeni deportați în regiunea Novosibirsk din Rusia.
  • Expoziție de documente „Tragedii basarabene: al doilea val de deportări” organizată în parteneriat cu Agenția Națională a Arhivelor, în care vor fi expuse dosare din „Colecția documentelor persoanelor expulzate și deportate de pe teritoriul RASSM și RSSM în perioada anilor 1930, 1941-1951” care conțin liste cu persoane deportate în timpul operațiunii „Sud” din 6-7 iulie 1949 (Fondul R-3397).

Evenimentul va avea loc la 6 iulie 2022, ora 11.00, sala de conferințe „Alexe Rău”, etajul I,                                                                                                     blocul central, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”),