Asociația Obștească „Centrul Internațional de Prevenire și Informare în Domeniul Adicțiilor” (CIPIDA) desfășoară în perioada septembrie – decembrie 2021 proiectul de prevenire a consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenților: „Educația contra drog”.

În pofida măsurilor întreprinse în ultimii ani de către autorităţi în prevenirea şi combaterea consumului şi traficului ilicit de droguri constatăm că numărul persoanelor consumatoare şi dependente de droguri este în continuă creştere. Vârsta de debut a consumului a scăzut de la 17-18 ani în anul 2014 la 14-15 ani în 2020, numărul consumatorilor minori fiind în continuă creştere. S-au diversificat substanţele psihoactive (stupefiante, psihotrope) consumate, făcându-şi loc din ce în ce mai mult drogurile sintetice şi etnobotanicele.

De asemenea, s-a extins nu doar consumul de droguri, dar și consumul excesiv de alcool şi tutun în mediul şcolar şi universitar, dar şi în locurile intens vizitate de minori şi tineri pentru recreere, sport şi distracţie, precum săli de sport, cluburi, parcuri, locuri de joacă etc.

Prin consumul de droguri este lezat nu numai comportamentul social al persoanelor în cauză, ci şi viaţa familiilor sau comunităţilor din care fac parte.

Persoanele consumatoare, în marea lor parte, au început experimentarea drogurilor la vârsta adolescentă. Adolescenţii, într-adevăr, rămân a fi cei mai vulnerabili faţă de consumul de droguri. Motivele sunt diverse: situaţiile stresante, dintre care: divorţul părinţilor, pierderea a unei persoane drage, decepţii, insuccese şcolare, climatul conflictual în familie şi alte probleme la şcoală; dorinţa de a fi acceptat, stima de sine foarte scăzută, curiozitatea – trăsătură specifică vârstei adolescente, care este strâns legată de dorinţa de a avea propria identitate; nevoia de a-şi consuma energia; influenţa părinţilor; dorinţa de a obţine atenţie din partea celor din jur etc.

Proiectul ştiinţifico-didactic cu caracter informativ-educativ „Educația Contra Drog” are drept scop identificarea şi aplicarea soluţiilor moderne de prevenire, depistare şi intervenţie antidrog pe baza unor investigaţii ştiinţifice; dezvoltarea unui sistem eficient de formare iniţială şi continuă a specialiştilor (medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenţi sociali, psihologi, pedagogi şi alte categorii conexe) în domeniul prevenirii consumului de droguri; creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a populaţiei şcolare în vederea neînceperii consumului de droguri; acordarea ajutorului specializat (consiliere psihologică, asistenţă socială şi juridică) tinerilor consumatori/dependenţi de droguri, precum şi familiilor acestora, aplicând abordarea de implementare coordonată şi integrată.

În cadrul proiectului se vor organiza 6 activităţi distincte:

  1. Elaborarea, editarea şi distribuirea materialelor informativ-educative antidrog pentru copiii și adolescenţii cu vârsta cuprinsă între 7 şi 19 ani.
  2. Elaborarea, editarea şi distribuirea materialelor de prevenire a consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenţilor cu vârsta cuprinsă între 7 şi 19 ani pentru medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenţi sociali, psihologi şi pedagogi.
  3. Organizarea şi realizarea orelor de formare iniţială şi continuă pentru specialişti (medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenţi sociali, psihologi, pedagogi şi alte categorii conexe), care îşi desfăşoară activitatea în domeniul prevenirii consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenţilor cu vârsta cuprinsă între 7 şi 19 ani.
  4. Organizarea şi realizarea lecţiilor de prevenire a consumului de droguri la copiii și adolescenţii cu vârsta cuprinsă între 7 şi 19 ani.
  5. Acordarea ajutorului specializat (consiliere psihologică, asistenţă socială şi juridică) adolescenţilor consumatori/dependenţi de droguri, cu vârsta cuprinsă între 10 şi 19 ani, precum şi familiilor acestora.
  6. Folosirea parteneriatul cu mass-media și cu alte organe și organisme interesate, inclusiv folosirea de mijloace electronice, în difuzarea informațiilor referitoare la riscurile consumului de droguri asupra sănătății fizice și psihice.

Activităţile incluse în proiect presupun o puternică linie de apărare pentru prevenirea apariţiei problemelor legate de consumul de droguri.

Asociația Obștească CIPIDA a fost desemnată câștigătoare a concursului de proiecte privind prevenirea riscului consumului de droguri în rândul copiilor, elevilor şi adolescenţilor de către Comisia specializată de selectare şi evaluare a proiectelor finanţate din mijloacele fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.