Astăzi, 27 aprilie, marcăm Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova – Tricolorul – simbolul național al țării noastre. Cu prilejul acesta Guvernul a dat dispoziții de organizare a solemnităților tuturor reprezentanților administrației publice locale și centrale. „Drapelul de Stat simbolizează trecutul, prezentul și viitorul statului moldovenesc, reflectă principiile lui democratice, tradiția istorică a poporului, egalitatea în drepturi, prietenia și solidaritatea tuturor cetățenilor republicii”, a declarat în mesajul său de felicitare Lilia Bolocan, Director General al AGEPI.

Drapelul de Stat este arborat pe edificiile instituțiilor oficiale ale statului, la ceremonii și solemnități, și însumează toate aspirațiile spre libertate și democrație ale cetățenilor noștri, de afirmare plenară și consolidare a statalității Republicii Moldova.

În mesaj se mai anunță acțiunile pe care Cancelaria de Stat, în comun cu primăriile comunei Vădeni, raionul Soroca, Bălănești, raionul Nisporeni, Lărguța, raionul Cantemir, le va organiza cu această ocazie. Se preconizează arborarea Drapelului de Stat pe catargele instalate la intrarea în instituțiile de conducere ale localităților respective. Tricolorul albastru-galben-roșu, având în mijloc stema RM, a fost desemnat oficial Drapel de stat al Republicii Moldova de către deputații primului Legislativ în 1990.

Sursa: agepi.gov.md