Academia de Transporturi, Informatică și Comunicații și Academia de Pictură Stati-ART s-au retras din procesul de admitere, din lipsă de candidați. Iar Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice și Institutul de Științe ale Educației au solicitat să fie prelungit concursul de admitere până la data de 9 septembrie.

În același timp, la licență au rămas neacoperite 702 de locuri cu finanțare bugetară şi 3274 de locuri cu taxă, iar la master au rămas neacoperite 1044 de locuri cu taxă. Cel mai mare concurs la locurile bugetare s-a înregistrat la specialitățile:Drept (18 cereri / 1 loc); Finanțe  (15 cereri / 1 loc); Jurnalism și procese mediatice (14 cer/1 loc); Contabilitate (12 cereri / 1 loc); Tehnologii informaționale şi comunicaționale (4 cereri / 1 loc); Arhitectură (4 cereri /1 loc); Tehnologia și managementul alimentației publice (3 cereri /1 loc), etc.

Moldova24.net relatează că cele mai multe locuri bugetare neacoperite în sesiunea curentă de admitere au rămas la specialitățile din domeniile de formare profesională: știinţe ale educaţiei; știinţe umaniste; știinţe fizice; matematică și statistică; tehnologii de fabricare și prelucrare.