Pentru Diana Tacu Andreeva perfecțiunea începe de la sine și ajunge până la fiecare literă din actele de stare civilă ale cetățenilor din toată țara. Șef adjunct al Serviciului Stare Civilă din Republica Moldova recunoaște: „Suntem zilnic alături de cetăţeni în cele mai inedite momente din viaţa lor – din prima zi și până în ultima”. La ce etapă se află digitalizarea serviciilor de Stare Civilă, dar și a arhivelor, trăim sau ba un baby-boom și cum să arăți zilnic mai perfect decât un act de stare civilă, ne spune în interviul de mai jos Diana Tacu Andreeva.

Pentru Diana Tacu Andreeva perfecțiunea începe de la sine și ajunge până la fiecare literă din actele de stare civilă ale cetățenilor din toată țara. Șef adjunct al Serviciului Stare Civilă din Republica Moldova recunoaște: „Suntem zilnic alături de cetăţeni în cele mai inedite momente din viaţa lor – din prima zi și până în ultima”. La ce etapă se află digitalizarea serviciilor de Stare Civilă, dar și a arhivelor, trăim sau ba un baby-boom și cum să arăți zilnic mai perfect decât un act de stare civilă, ne spune în interviul de mai jos Diana Tacu Andreeva.

De când activați în acest domeniu? Plictisitor, ar spune unii; foarte interesant, ar zice alții… cum e, de fapt?

Această funcție a fost pentru mine o provocare și o încercare de a cuceri o nouă treaptă în domeniu de activitate pe care îl profesez deja de aproximativ 12 ani. Nu este doar o nouă funcție, ci în primul rând o mare responsabilitate. Domeniul în care activez este unul pe cât de vast și interesant, pe atât de complicat.

Este o mare onoare pentru mine să activez în colectivul condus de către dna Lucia Ciobanu, director al Serviciului Stare Civilă, deoarece, toţi împreună, formăm o echipă unită, de profesioniști, cu care, sunt sigură, vom reuși să promovăm politicile publice, care vor contribui la eficientizarea şi reformarea prestării serviciilor de stare civilă cetățenilor RM.

Diana Tacu Andreeva

Plictisitor ar spune cei ce nu cunosc în totalmente specificul activităţii pe care o desfăşurăm. În perioada de când activez, ajung să savurez o plăcere enormă, parcurgând diferite trepte profesionale în cadrul sistemului Serviciului Stare Civilă, să realizez cât de vitală este activitatea noastră în viaţa fiecărui cetăţean al RM.

Oare poate fi această meserie plictisitoare? Nicidecum.

Vedeți zilnic familii fericite, dar tot zilnic vedeți și familii care se destramă, cum vă afectează acest lucru?

Diana Tacu AndreevaServiciul Stare Civilă este un element constitutiv al sistemului administraţiei publice centrale, iar originalitatea activităţii de stare civilă şi impactul pe care îl produce se înscrie perfect în cercul argumentelor invocate în favoarea primatului familiei ca o valoare inestimabilă, socială şi istorică. Astfel îmbinăm perfect activităţile cu menirea socială.

Devenind mijlocitor la întemeierea unor noi familii, eşti pătruns de emoţii la superlativ, sentimente ce te îndeamnă să crezi că suntem o naţiune fericită, care pledează pentru valorile familiale şi le păstrează cu sfinţenie.

Astfel, dacă studiem datele statistice privind înregistrarea actelor de stare civilă  de către oficiile stare civilă, putem afirma cu certitudine că numărul căsătoriilor este mai mare decât cel al divorţurilor.

Un moment mai puţin plăcut în activitatea organelor de stare civilă este desfacerea căsătoriilor, acţiune ce afectează în anumite situaţii  şi funcţionarul de stare civilă, pe motiv că nu putem să rămânem indiferenţi faţă de destrămarea unei celule a societăţii. E adevărat că fiecare familie este fericită în felul său şi, de asemenea, nefericită în propriul ei fel, însă nouă nu ne rămânem decât să ne îndeplinim cu profesionalism atribuţiile de serviciu şi să promovăm în continuare valorile demne de urmat.

Ați avut cazuri mai inedite pe la oficierea căsătoriilor? 

Astăzi tinerii sunt mult mai inventivi şi apelează la diverse elemente care ar face mai originală celebrarea căsătorii lor. Un exemplu vădit ar fi portul naţional, introducerea elementelor folclorice tradiţionale, care te fac să retrăieşti nişte emoţii inedite şi speciale sau, dimpotrivă, elemente cu specific internaţional, pe motiv că unul din soţi este din străinătate sau sunt inspirați de cultura străină, astfel încât îmbinarea elementelor naţionale cu cele străine, face ca evenimentul să devină mult mai coloristic şi interesant.

Diana Tacu Andreeva

Avem în Moldova multe cupluri longevive, de la care putem lua exemplu? Cum are grijă Serviciul de Stare Civilă de ei?

Anual oficiile stare civilă, în contextul Zilei Internaţionale a Familiei, celebrează căsătorii jubiliare, evenimente ce devin adevărate cărţii de vizită ale Serviciului Stare Civilă. În colaborare cu autorităţile publice locale se organizează o sărbătoare de suflet pentru reînnoirea jurămintelor date cândva, momente ce se imortalizează inevitabil pentru generaţiile de azi. Aceste cupluri sunt un exemplu viu privind existenţa dragostei, armoniei şi înţelegerea dintre un bărbat şi o femeie timp de mulţi ani, soţi care au ştiut să treacă împreună prin bune şi prin rele, s-au înţeles, s-au respectat şi, mai presus de toate, s-au iubit.

Dacă doi moldoveni peste hotare decid să se căsătorească, ce au de făcut? Care e procedura?

Cetăţenii Republicii Moldova aflaţi peste hotare sunt în drept să încheie căsătorii în ţara respectivă, însă, pot înregistra actul de căsătorie la misiunile diplomatice şi/sau oficiile consulare ale Republicii Moldova acreditate în străinătate, acestea fiind abilitate cu funcţii de înregistrare a actelor de stare civilă. Prin urmare, indiferent de ţara unde se află cetăţenii noştri, aceştia îşi pot realiza pe deplin dreptul lor de a solicita oficializarea şi serbarea frumosului eveniment din viaţa lor.

Diana Tacu Andreeva

Multe servicii au trecut pe internet în ultimii ani. Cât de des utilizează moldolvenii serviciile de stare civilă care au fost digitalizate?

Prestarea serviciilor electronice nu este un serviciu relativ nou. În acest context, putem menţiona faptul că în anul 2006 a fost lansat un proiect-pilot, prin care cetăţenii RM dispuneau de posibilitatea de a solicita on-line sau prin intermediul telefonului duplicatele certificatelor/extraselor de pe actele de stare civilă. Încă de atunci am sesizat cât este de necesară şi inevitabilă implementarea serviciilor electronice în Republica Moldova. La moment cetăţenii pot solicita 21 de servicii în regim on-line, accesând www.servicii.gov.md – servicii publice ce se caracterizează atât prin reducerea semnificativă a timpului, evitarea cozilor infernale, cât şi prin oportunitatea de a livra documentul la orice oficiu stare civilă din ţară. Vădit este faptul că Serviciul Stare Civilă va implimenta şi alte proiecte prin care va facilita accesul mai rapid la obţinerea documentelor de stare civilă.

Cum evoluează digitalizarea arhivelor de stare civilă?

Reformarea serviciilor publice a avut un impact semnificativ la reorientarea per ansamblu a serviciilor de stare civilă. O etapă importantă fiind digitizarea fondului de arhivă deţinut de Serviciul Stare Civilă, iar până la ziua de astăzi fiind automatizate, inclusiv digitizate (prin intermediul sistemelor noi informaţionale) aproximativ 13 mln de acte de stare civilă din totalul 20 mln, proces ce urmează a fi finalizat integral în anul 2017. Suntem fermi convinşi că implementarea acestor proiecte va asigura accesul mult mai operativ şi transparent al cetăţenilor la serviciile publice de stare civilă, precum şi la promovarea şi consolidarea imaginii Serviciului Stare Civilă atât şi ţară, cât şi peste hotarele ei.

Diana Tacu Andreev

E adevărat că trăim un baby-boom în ultima perioadă? Cum a evoluat numărul copiilor născut din familii mixte?

Nu putem confirma că la moment trăim un baby – boom, deoarece pe parcursul ultimelor ani nu s-a evidenţiat o creştere semnificativă a numărul actelor de naştere înregistrate de către organele de stare civilă, acesta fiind relativ constat cu mici devieri de la un an la altul.

Datorită funcției, zilnic trebuie să arătați foarte bine. Ce faceți ca să reușiți să fiți mereu aranjată, machiată, să arătați la nivel înalt? Ați recurs la sfaturile unor specialiști în frumusețe, îngrijire?

Orice femeie îşi are secretele sale de frumuseţe, te naşti femeie, dar îţi trebuie o viaţă să poţi să te menţii la înalta valoare a etalonului frumuseţii. Am învăţat că sunt momente în care, deşi suntem nişte firi slabe, avem voinţă de a făuri lucruri mari. Sunt de părerea că frumseţea exterioară este precedată de cea interioară, a sufletului, iar calea pe care am ales să o urmez în acest domeniu, presupune de la sine, prezenţa unui aspect exterior corespunzător eticii profesionale, care la moment, pentru mine se realizează deja într-un mod instinctiv şi continuu.

Foto: Ellene Mocrii