Conferința Profesională Anuală EPAC/EACN și Adunarea Generală, desfășurată la Chișinău pe 23-24 noiembrie, s-a încheiat cu o Declarație, semnată de președintele EPAC/EACN, Žydrūnas BARTKUS și directorul Centrului Național Anticorupție, Iulian Rusu. Documentul prevede un șir de recomandări pentru instituțiile de drept din țările participante la Conferință și, de asemenea stabilește modul de cooperare dintre acestea. Anunțul a fost făcut de Centrul Național Anticorupție printr-un comunicat de presă

Potrivit Declarației, corupția trebuie tratată ca un risc semnificativ pentru prosperitatea, stabilitatea și securitatea națională, fenomenul având un caracter transnațional, care trebuie combătut cu eforturi consolidate. Prin urmare, înțelegând dimensiunea transfrontalieră a infracțiunii de corupție, statele trebuie să-și acorde sprijin reciproc și să aibă cea mai largă cooperare în procesul de recuperare a bunurilor infracționale.

Rezoluția prevede armonizarea cadrului juridic național, în cazul statelor non-UE, cu legislația Uniunii Europene în domenii legate de combaterea și prevenirea corupției, protecția avertizorilor de integritate, recuperarea activelor și în alte domenii relevante. Printre recomandări se regăsește și necesitatea de dezvoltare a cadrului instituțional eficient pentru urmărirea, înghețarea și confiscarea bunurilor provenite din infracțiuni de corupție, precum și pentru gestionarea eficientă a bunurilor confiscate.

Documentul mai prevede recomandări cu privire la schimbul operațional de date, de practici și de expertiză în cadrul comunității internaționale în vederea îmbunătățirii proceselor de contracarare a infracțiunilor de corupție. Pentru aceasta, țările se vor angaja să promoveze o mai mare cooperare între entitățile publice de aplicare a legii, precum și între organizații private și neguvernamentale prin colectarea, gestionarea și schimbul de informații, de abilități și bune practici, în parteneriat cu instituții internaționale cointeresate, pentru a asigura prevenirea eficientă a corupției și combaterea acesteia.

Documentul se referă inclusiv la mecanismele de cooperare internațională, menționând intensificarea cooperării internaționale și a schimbului de informații prin utilizarea instrumentelor existente, cum ar fi informațiile securizate Europol Exchange Network Application (SIENA), Platforma Europol pentru Experți (EPE), Europol Centrul de crimă financiară și economică (EFECC), Catalogul de contact EPAC/EACN și Buletinul informativ EPAC/EACN. În același context, se recomandă îmbunătățirea cooperării cu Parchetul European (EPPO) în proceduri penale, în cadrul mandatului EPPO, inclusiv asistență judiciară reciprocă pentru identificarea, înghețarea și confiscarea bunurilor.