„Ziua Internaţională a Drepturilor Omului”, declarată în 1948 la iniţiativa „Organizaţiei Naţiunilor Unite” (ONU), este sărbătorită anual pe 10 decembrie în întreaga lume. În acest an se împlinesc 64 de ani de când „Adunarea Generală a ONU” a adoptat “Declaraţia Universală a Drepturilor Omului”, document fundamental în lupta popoarelor lumii pentru înfăptuirea principiilor şi idealurilor stipulate de „Carta Naţiunilor Unite”. În această zi sunt omagiaţi cei care sunt persecutaţi şi nu se bucură de libertăţile fundamentale, precum şi cei care se declară împotriva încălcării drepturilor omului. De asemenea se organizează manifestări aniversare care menţin vie “flacăra” luptei pentru demnitate şi libertate.

Înaltul Reprezentant al „UE” pentru afaceri externe și politica de securitate, Catherine Ashton, susţine că: „Drepturile omului trebuie să fie aplicate tuturor persoanelor, indiferent de locul în care trăiesc și fără discriminare”. Ea îndeamnă statele lumii să transforme aceste reguli într-o realitate pentru toți oamenii.

Drepturile omului reprezintă principalele condiţii care permit fiecărei persoane să-şi dezvolte şi să-şi folosească cât mai eficient calităţile fizice, intelectuale, morale, socio – afective şi spirituale. Ele decurg din inspiraţia tot mai mare a omenirii în care demnitatea şi valoarea fiecăruia este respectată şi protejată.

Distribuie articolul: