Începând cu anul 2017, persoanele fizice, plătitoare de impozite, pot direcționa 2% din impozitul pe venit achitat la bugetul de stat pentru cauze sociale. Dacă ești plătitor de impozite, poți direcționa cele 2% din suma impozitului pe venit către Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii.

Vezi în continuare cele 5 motive pentru care să o faci:

1. Anual, în R.Moldova aproape 3000 de copii sunt victime ale abuzului sever şi au nevoie de asistență specializată: psihologică, social și legală;

2. Doar în cadrul CNPAC, anual, 600 de copii victime ale abuzului sexual, fizic, emoțional, beneficiază de asistență specializată complexă;

3. Copilul care a experimentat un abuz trăiește sentimente de neajutorare, vină, rușine, frică, anxietate de separare, de moarte, depresie, izolare socială, comportamente agresive, etc., iar dacă aceştia nu sunt asistaţi şi reabilitaţi, ajung să devină părinţi agresivi, care nu ştiu să ofere dragoste copiilor, delicvenţi sau copii ai străzii etc. Cu cât este mai fragedă vârsta copilului care a fost supus abuzului, cu atât consecințele pe termen lung sunt mai severe, iar reabilitarea mai dificilă;

4. Costul reabilitării copiilor abuzaţi diferă de la un caz, la altul, în funcţie de specificul fiecăruia, trauma prin care a trecut copilul dar şi durata reabilitării. Astfel, pentru un copil reabilitat, putem avea cheltuieli de la 4000 de lei la 20.000 de lei, în special în cazul copiilor abuzaţi sexual;

5. Direcționând 2% către CNPAC, contribui la reabilitarea unui copil abuzat.

Distribuie articolul: