Orice vizită a pacientului la medicul de familie sau la oricare alt doctor este înregistrată în Sistemul Informațional Integrat în Sănătate. Astfel, softul va înlocui fișele de ambulatoriu, precum și cartela medicală a pacientului, păstrată pe suport de hârtie.

Prin urmare, pacientul care și-a creat un dosar electronic de sănătate (E-Sănătate-pacienți) nu va mai trebui să umble cu toate fișele medicale după el, ci doar își va spune numele pentru a putea fi identificat în sistemul de căutare. În funcție de maladie sau starea de sănătate, doctorul va avea acces la tot dosarul electronic al pacientului sau doar la capitolele ce vizează boala.

Totuși, SIIS nu vine să înlocuiască modalitatea de acordare a asistenței medicale, ci doar instrumentele cu ajutorul cărora medicii pot coordona/comunica mai eficient între ei, precum și cu pacienții.

Să luăm un exemplu. Un pacient este răcit. El este consultat mai întâi de medicul de familie, care completează în computer un formular ce va cuprinde toată informația medicală despre starea generală de sănătate, temperatura corpului, frecvența respirației, valoarea tensiunii arteriale, pulsul, vizitele pacientului în legătură cu problema sa de sănătate. Pentru aceasta, medicul selectează simptomele bolnavului dintr-un clasificator ce cuprinde simptomele tuturor maladiilor. Acesta reprezintă, da fapt, un episod de boală.
Dacă pacientul nu s-a adresat medicului de familie, ci unui doctor de specializare îngustă, acesta completează în formularul consultației medicale la secțiunea rezervată doar pentru specialitatea sa.

Formularul este universal și nu diferă în funcție de specializare. El doar conține căsuțe pentru fiecare specialist în parte – cardiolog, urolog, infecționist, etc. Fiecare doctor însă trebuie să creeze un formular nou, la fiecare vizită a pacientului. Asta pentru ca alți doctori să poată vedea ulterior cine și ce diagnostic i-a pus pacientului, în baza căror simptome și căror teste de laborator.

Un episod de boală este creat, de regulă, de primul medic la care se adresează pacientul. Dacă acesta îi dă bilet de trimitere la un alt doctor și cel din urmă descoperă că bolnavul suferă de o altă maladie, deschide un alt formular cu un alt episod de boală.

De exemplu, în cazul în care pacientul răcit merge la doctorul de familie, acesta creează formularul cu episodul de boală. Dacă bolnavul este trimis la ftiziopneumolog, la recomandarea medicului de familie, acesta include doar concluziile sale în căsuța destinată medicului ftiziopneumolog. În caz de necesitate, medicul specialist poate chiar indica tratament și face alte trimiteri la laborator sau la alți specialiști.

Epizodul de boală, de regulă, cuprinde toate vizitele pacientului la medic. De exemplu, dacă doctorul creează un episod de boală pe motiv de gripă, atunci toate vizitele pacientului legate de această maladie sunt incluse în episodul de boală. Dacă pacientul suferă de gripă de trei ori într-un singur, dar în perioade diferite, de fiecare dată vor fi create epizoade de boală noi. Episodul de boală se creează când te adresezi la medic și se închide după ce te-ai tratat.

În episodul de boală mai sunt incluse rezultatele diferitor analize de laborator recomandate de doctor. În baza acestor informații doctorul, care a creat epizodul de boală, pune un diagnostic și indică tratament. El programează de sine stătător o nouă vizită a pacientului la cabinetul medical, ori alege opțiunea „monitorizare” a pacientului. Aceste opțiuni sunt incluse în funcționalitățile episodului de boală. În cazul în care medicul alege să monitorizeze un pacient, dosarul acestuia va fi inclus într-o listă personală a medicului, pe care acesta o poate consulta zilnic pentru a-și aminti de pacienții care trebuie obligatoriu consultați. Astfel, el poate să le reamintească și pacienților că trebuie să se prezinte la medic.

P

 

Distribuie articolul: