Pentru anul de studii 2021-2022, copiii ce vor păși pragul școlii pentru prima dată, vor fi înscriși online, pe platforma E-școală. Pentru a depune o cerere, va fi nevoie de un dosar cu acte concrete. Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a făcut publică lista cu actele necesare pentru procedura de înscriere a copiilor în clasa I-i, în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău. 

La cererea propriu-zisă vor fi anexate și actele unui părinte sau ale reprezentantului legal al copilului, și actele necesare pentru dosarul elevului.

  • Buletinul de identitate al părintelui/reprezentantului legal al copilului
  • Certificatul de naștere al copilului

Actele necesare pentru dosarul elevului, care vor fi prezentate la începutul anului școlar:

  • Fișa medicală (Trimitere – extras, formular nr.0, 27/e, Ordinul MS al RM nr.828 din 31.10.2011)
  • 2 fotografii ale copilului (mărimea 3×4 cm)
  • Raportul despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă, a limbajului și comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și aptitudinilor de învățare la finele grupei pregătitoare (pentru copiii care au frecventat grupa pregătitoare)
  • Decizia pozitivă a comisiei municipale de școlarizare cu referire la maturitatea școlară a copiilor care n-au împlinit 7 ani până la începutul anului școlar și n-au frecventat grupa pregătitoare a instituției de educație timpurie

Sursă: chisinauedu.md