În Republica Moldova, 97% dintre femei sunt implicate în activităţi casnice şi de îngrijire a familiei, consumând în aceste scopuri zilnic circa cinci ore, transmite IPN. Cu o oră și 40 de minute mai puțin, bărbații sunt și în număr mai mic împlicați în treburile casnice – cam 83%. O nouă cercetare a Biroului Naţional de Statistică ne spune cât muncesc și se odihnesc femeile din Moldova în comparație cu bărbații. Bărbaţii încadraţi în câmpul muncii lucrează în medie câte opt ore, cu 37 de minute mai mult decât femeile ocupate. În plus, ponderea bărbaţilor care lucrează este mai mare în comparaţie cu ponderea femeilor, cu 6,7 puncte procentuale – proporţia fiind de 40,3% la 33,6%. Tot bărbaţii participă într-o măsură mai mare la viaţa socială şi divertisment – 68,8% bărbaţi, comparativ cu 64,9% femei. Ei acordă mai mult timp pentru calculator şi pentru hobby-uri – 27,8% bărbaţi şi 20,7% femei.

În medie, moldovenii dorm câte opt ore. Potrivit aceluiaşi studiu, un locuitor al Moldovei alocă pentru servitul mesei câte o oră şi 30 de minute pe zi. În majoritatea cazurilor masa este servită acasă. Cam două ore pe zi moldovenii fac sport (20,3%). Plimbările sunt pe locul întâi ca preferință, în special în rândul femeilor – 86,2%, față de 72,9% dintre bărbați. După plimbări, bărbaţii preferă jocurile cu mingea (20,2% din timpul dedicat exerciţiilor fizice), iar femeile gimnastica şi fitnessul (6,8%).

 

Locuitorii ţării alocă în medie câte două ore şi 30 de minute pe zi din timpul liber pentru citit, privit la televizor, ascultat radio/înregistrări etc. Doar unu din zece persoane (11,6%) citeşte presa cotidiană (reviste, ziare etc.), cărţi sau alte publicaţii, dedicând acestei activităţi în medie câte o oră zilnic.

Fiecare a zecea persoană urmează o formă de instruire într-o instituţie de învăţământ din ţară. Cel mai mult dedică studiilor studenţii din colegii (circa șapte ore/zi), iar cel mai puţin – persoanele care fac studiile de masterat (peste patru ore/zi). Instruirea în afara sistemului formal de învăţământ nu este foarte răspândită printre locuitorii Moldovei. Doar 0,6% din toată populaţia urmează cursuri sau studiază ceva individual, din propria iniţiativă.

Cercetarea a cuprins membrii gospodăriilor casnice selectate, cu vârsta de 10 ani şi peste. Cercetarea a fost realizată timp de 12 luni calendaristice, pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional. Au acceptat să participe la cercetare 10 642 gospodării.

Sursa: IPN 

Distribuie articolul: