În ultimele 24 de ore influența fronturilor atmosferice, intensificările vântului și precipitațiile atestate nu au contribuit la acumularea intensivă a poluanților în aer, cu excepția mun. Bălți, unde s-a semnalat majorarea concentrațiilor unor noxe din cauza atenuării vântului în orele de zi.

𝐂𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐚𝐞𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐚𝐭𝐦𝐨𝐬𝐟𝐞𝐫𝐢𝐜 𝐦𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐳𝐚𝐭 𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐨𝐛𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐭̦𝐢𝐢 𝐢̂𝐧 𝐦𝐮𝐧. 𝐂𝐡𝐢𝐬̦𝐢𝐧𝐚̆𝐮 𝐬̦𝐢 𝐁𝐚̆𝐥𝐭̦𝐢, 𝟓.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑 (𝐨𝐫𝐚 𝟏𝟑.𝟎𝟎, 𝟏𝟗.𝟎𝟎) 𝐬̦𝐢 𝟔.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑 (𝐨𝐫𝐚𝟕.𝟎𝟎)

Concentraţia maximă momentană a depăşit norma sanitară:
– în mun. Chișinău pentru dioxid de azot – de 1,6; pentru dioxid de azot – de 1,2 ori, str. Fântânilor;
– în mun. Bălți pentru dioxid de azot – de 1,1-1,6 ori, str. Ștefan cel Mare.

 

Concentrația maximă admisibilă pentru media zilnică a fost depășită:
– în mun. Chișinău pentru fenol – de 1,1 ori;
– în mun. Bălți pentru suspensii solide -de 1,4 ori; dioxid de azot – de 2,4 ori; aldehidă formică -de 1,6 ori.
Ziua în data de 5 ianuarie în mun. Bălți nivelul poluării aerului, conform evaluării indicilor calității aerului atmosferic, s-a constatat ca sporit privind conținutul de dioxid de azot.


𝐂𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐚𝐞𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐚𝐭𝐦𝐨𝐬𝐟𝐞𝐫𝐢𝐜 𝐦𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐳𝐚𝐭 𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐭̧𝐢𝐚 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐦𝐚𝐭𝐚̆ 𝐝𝐞 𝐭𝐢𝐩 𝐭𝐫𝐚𝐟𝐢𝐜 𝐚𝐦𝐩𝐥𝐚𝐬𝐚𝐭𝐚̆ 𝐢̂𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐬𝐞𝐜𝐭̧𝐢𝐚 𝐬𝐭𝐫. 𝐌𝐢𝐡𝐚𝐢 𝐕𝐢𝐭𝐞𝐚𝐳𝐮𝐥 𝐜𝐮 𝐛𝐝. 𝐒̧𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧 𝐜𝐞𝐥 𝐌𝐚𝐫𝐞 𝐬̧𝐢 𝐒𝐟𝐢̂𝐧𝐭, 𝐦𝐮𝐧. 𝐂𝐡𝐢𝐬̧𝐢𝐧𝐚̆𝐮, 𝟓 – 𝟔 𝐢𝐚𝐧𝐮𝐚𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑
Valorile înregistrate ale poluanților (particule în suspensie (PM10), dioxid de sulf, dioxid de azot, ozon, monoxid de carbon) monitorizați la stația automată de tip trafic s-au încadrat în limitele stabilite.

𝐏𝐫𝐨𝐠𝐧𝐨𝐳𝐚 𝐜𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̆𝐭̧𝐢𝐢 𝐚𝐞𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐚𝐭𝐦𝐨𝐬𝐟𝐞𝐫𝐢𝐜 𝐢̂𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐚𝐥𝐮𝐥 𝟔-𝟕.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑
În intervalul dat factorii meteorologici vor contribui predominant la dispersia poluanților din aer, cauza principală fiind influența fronturilor atmosferice, advecția aerului rece și precipitațiile prognozate. Nu sunt excluse depășiri ale normelor sanitare pentru perioade scurte de timp.

𝐃𝐞𝐛𝐢𝐭𝐮𝐥 𝐝𝐨𝐳𝐞𝐢 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐚 𝐫𝐚𝐝𝐢𝐚𝐭̧𝐢𝐞𝐢 𝐠𝐚𝐦𝐚
Conform datelor colectate de la punctele de măsurare în regim manual și stațiile automate de pe teritoriul republicii, valorile debitului dozei ambientale a radiaţiei gama în data de 5 ianuarie se situează în intervalul 0,09-0,15 μSv/h și dimineața de 6 ianuarie – 0,09-0,14 μSv/h. Valorile echivalentului dozei ambientale a radiaţiei gama se încadrează în limitele fondului radiativ natural, în conformitate cu normele fundamentale de radioprotecţie (limita de avertizare – 0,25 Sv/h).

Distribuie articolul: